สวท.พิษณุโลก ร่วมกับ พม.พิษณุโลก จัดอบรมนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ดึงเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังภัยรอบตัว

สวท.พิษณุโลก ร่วมกับ พม.พิษณุโลก จัดอบรมนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ดึงเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังภัยรอบตัว

 

ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดฝึกอบรมพัฒนาการผลิตรายการวิทยุ ตามโครงการอบรมดีเจเยาวชน ประจำปี 2565 โดยโครงการนี้เริ่มจากที่ นายจุติ ไกรฤกษ์ รมต.พม.ได้มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกันจัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการผลิตรายการวิทยุ การรายงานข่าว ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อนำไปใช้ในการเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันภัยรอบตัว ภัยจากสิ่งยั่วยุหรือยาเสพติด และการให้ความรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กตามความสนใจ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างต่อเนื่อง


การจัดอบรมในครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาการอบรม 2 วัน ระหว่าง 23 – 24 กรกฎาคม 2565 โดยนายพิพัฒน์ สัสดีแพง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และแนะนำการผลิตรายการวิทยุที่ดีมีคุณภาพ และการผลิตรายการในห้องส่งกระจายเสียง และการผลิตรายการวิทยุผ่านสื่อดิจิทัล เป็นต้น สำหรับกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน จาก 9 โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนจ่านกร้อง /โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา/อาชีวศึกษา/โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม/เตรียมอุดมศึกษา/สารพัดช่าง/พุทธชินราชพิทยา จำนวน 20 คน เข้ารับการอบรม ในครั้งนี้


ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts