พิษณุโลก โครงการ Big Cleaning Day ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา : พิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY)

พิษณุโลก โครงการ Big Cleaning Day ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา : พิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY)

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล พร้อมทีมบริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ดำเนินโครงการ Big Cleaning Day ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา : พิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก บริเวณโดยรอบ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด และสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า ปรับระดับพื้นดิน ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อความสะอาดและสวยงามยิ่งขึ้น

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts