ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลรัชกาลที่ 10

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลรัชกาลที่ 10


วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 น ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ริเวอร์วิว พิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา

โดยภายในงานประกอบไปด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายชัยยะมงคลพระสงฆ์ 10 รูป พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 71 รูป ผู้นำศาสนาอิสลาม ประกอบพิธีดุอาอ์ขอพร เรียบร้อยแล้วผู้นำศาสนานิกายโปรแตสแตนต์ ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร ผู้นำอิศราคลิปนิกายโรมันคาทอลิก ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts