ที่ปรึกษารัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยรองผู้ว่าฯ ยะลา ร่วมพิธีเปิดงานเปิดศาลเจ้าแม่ฮุดโจ้ว บ้านถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

ที่ปรึกษารัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยรองผู้ว่าฯ ยะลา ร่วมพิธีเปิดงานเปิดศาลเจ้าแม่ฮุดโจ้ว บ้านถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

เมื่อวันที่ 28 กค.65 เวลา 09.30 น.ที่ศาลเจ้าแม่ฮุดโจ้ว บ้านถ้ำทะลุ หมู่ 1 ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ร่วมเปิดพิธีการส่งเสริมการท่องเที่ยวจองชุมชน ในพิธีเปิดศาลเจ้าแม่ฮุดโจ้ว โดยมี ผู้นำชุมชน อบต.และชาวบ้านในชุมชนร่วมกิจกรรมพิธีดังกล่าว

โดยนายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้ชมการแสดงมโนราห์ และการร่ายรำสี่ภาคของเยาวชน ต.ถ้ำทะลุ ก่อนจะเป็นผู้อัญเชิญองค์ประธาน ยี่หวัง เสด็จประทับ จากนั้นก็ชมการแสดงสิงโตทองมังกรทอง คณะสิงโตทองมังกรทองศิษย์วัดญวณยะลา การอัญเชิญองค์ศักดิ์สิทธิ์ประทับทรง ประกอบพิธี และได้ร่วมกราบไหว้สักการะองค์เทพประจำศาลเจ้า

นายสิรภพ ดวงสอดศรี กล่าวว่า ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักท่องเที่ยวจากภายนอกเป็นอย่างมาก หลังจากที่มีแผนการพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้ให้สอดรับกับนโยบายการท่องเที่ยว ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็พร้อมให้การสนับสนุนและผลักดัน กิจกรรมและประเพณี ต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อให้คนในชุมชนสามารถพัฒนาตนเองและชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว หนุนเสริมรายได้ จากรายได้หลักด้านการทำเกษตรแล้ว กิจกรรม เทศกาล ต่างๆ ที่เป็นอัตลักษณ์ของคนในท้องถิ่น ก็สามารถดึงความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเรียนรู้ ศึกษา และสัมผัสการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้มากขึ้น/.

 

มาวันดี /ยะลา

Related posts