พิษณุโลก ชาวบ้านชูป้ายคัดค้านเทศบาลตำบลหัวรอ เสนอความคิดเห็นตั้งโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์

ชาวบ้านจาก 11 หมู่บ้าน ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก กว่า 300 คน ถือป้ายประท้วงคัดค้านการเตรียมจัดตั้งโรงไฟฟ้าขยะงบประมาณ 1800 ล้านบาท ในพื้นที่ 60 ไร่ บริเวณหมู่ 8 ซึ่งทางเทศบาลตำบลหัวรอเป็นเจ้าของโครงการฯเพื่อจัดการแก้ไข ปัญหาขยะล้นเมืองในเขตจังหวัดพิษณุโลกในอนาคต

วันที่ 29 ก.ค.65 ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ได้มีตัวแทนชาวบ้านกว่า 300 ราย ในพื้นที่ 11 หมู่บ้าน ของตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เดินทางมารับฟังการชี้แจง และฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อทำประชาพิจารณ์ ตามโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ในฐานะเจ้าภาพโครงการฯ) และอบต. บ้านยาง (พื้นที่ตั้งโครงการฯ) โดยบรรยากาศในการประชุมได้มีการเปิดวีดีทัศน์โรงไฟฟ้าขยะชุมชน จังหวัดขอนแก่น ให้ชาวบ้านได้เห็นถึงกระบวนการกำจัดขยะ ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับที่จะนำมาสร้างในพื้นที่ ก่อนที่ นายณัฐพงษ์ โพธิ์เกิด ตัวแทนนายกเทศบาลหัวรอ จะชี้แจงให้เห็นรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสร้างโรงไฟฟ้าขยะ พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นชี้แจงข้อสงสัยของประชาชน เพื่อทำประชาพิจารณ์

สำหรับโครงการจัดการขยะมูลฝอย ชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ได้เล็งพื้นที่ตั้ง อยู่ที่หมู่ 8 บ้านหนองยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ เนื้อที่กว่า 60 ไร่มีกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไฟฟ้าเสนอขายให้รัฐได้แค่ 8 เมกะวัตต์ ไฟฟ้าที่เหลือนำไปใช้ในกระบวนการกำจัดขยะ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วม ไม่อยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวหรือพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรมสำคัญ โรงไฟฟ้าขยะใช้งบลงทุนกว่า 1,800 ล้านบาท โดยให้เอกชนดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจัดการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้ได้มาตรฐานและเพื่อเป็นศูนย์กลางรองรับขยะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียง ตามนโยบายและแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ

นายนพคุณ แถมพยัคฆ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ กล่าวว่า ปัจจุบันเทศบาลตำบลหัวรอ ดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย และนำไปกำจัดที่บ่อขยะ โดยมีขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเข้ามากำจัดวันละ 130 ตัน ปัจจุบันปริมาณขยะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและคาดว่าในอีก 3-4 ปีนี้บ่อขยะดังกล่าวจะเต็ม ส่งผลต่อการจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ดังนั้นเทศบาลตำบลหัวรอ จึงเป็นเจ้าภาพคลัสเตอร์ ในการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีเผาตรงผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าและ เมื่อพิจารณาสถานที่ในตำบลหัวรอแล้ว เป็นเขตชุมชนหนาแน่นไม่มีพื้นที่ก่อตั้งโรงไฟฟ้าขยะชุมชนได้ ทางเทศบาลตำบลหัวรอจึงดำเนินการพิจารณาคัดเลือกที่ตั้งโครงการแห่งใหม่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับตำบลหัวรอ และมองเห็นว่า พื้นที่ใขเขต อบต.บ้านยาง มีความเหมาะสม จึงมาดำเนินรับฟังความเห็นจากชาวบ้านในพื้นที่ในวันนี้ ซึ่งมองว่าจุดตั้งต้องห่างจากชุมชนไม่น้อยกว่า 300 เมตร เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ มีเสียงรบกวนและกลิ่นเหม็น ระยะทางจากถนนหลักถึงโรงไฟฟ้า เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วนและบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด

สำหรับบรรยากาศในการทำประชาพิจารณ์ปรากฏว่าได้มีชาวบ้านเสนอความคิดเห็นกว่า 10 ราย โดยส่วนใหญ่ต่างไม่เห็นด้วยกับการที่จะนำ โรงงานไฟฟ้าขยะ มาตั้งในพื้นที่ตำบลบ้านยาง เนื่องจากชาวบ้านเกรงผลกระทบเรื่องระบบความปลอดภัย มลพิษค่าออกซินที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้าขยะ จากกระบวนการกำจัดขยะ อาจจะส่งผลให้ประชาชนป่วยเป็นโรคร้าย อาทิ ระบบประสาท ตับ มะเร็ง ได้ในอนาคต แม้ว่าโรงไฟฟ้าขยะชุมชนจะได้ภาษีบำรุงท้องที่ถึงปีละ 700,000 บาท รวมเป็นเวลา 20 ปีมากถึง 14 ล้านบาท แต่ชาวบ้านมองว่าเงินดังกล่าวได้ไม่คุ้มค่ากับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่อย่างแน่นอน โดยระหว่างมีการประชุมได้มีกลุ่มชาวบ้านรวมตัวกันชูป้ายประท้วง พร้อมกับผู้ที่อยู่ในห้องประชุมเดินออกจากห้องประชุม ในขณะที่ นายนพคุณ นายกเทศบาลตำบลหัวรอ กำลังขึ้นพูดชี้แจงกับชาวบ้าน ทำให้ต้องมีการยุติการประชุมในเวลา 11.00 น.

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts