พิธีตักบาตรพระสงฆ์ตั้งแต่ในช่วงเช้า พร้อมทั้ง ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

พิธีตักบาตรพระสงฆ์ตั้งแต่ในช่วงเช้า พร้อมทั้ง ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำคณะข้าราชการ ศอ.บต. ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ตั้งแต่ในช่วงเช้า พร้อมทั้ง ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินตลอดจนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 อีกด้วย

Related posts