นายนิพนธ์ บุญญามณี พร้อมด้วยนางกัลยา บุญญามณี ภริยา ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี พร้อมด้วยนางกัลยา บุญญามณี ภริยา ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

 

Related posts