ด่วนที่สุด!! ศาลรธน.สั่งจำหน่ายคดี-งดอ่านคำวินิจฉัย สถานะรัฐมนตรี ‘นิพนธ์’ เหตุลาออกแล้ว ไม่มีเหตุให้วินิจฉัย

ด่วนที่สุด!! ศาลรธน.สั่งจำหน่ายคดี-งดอ่านคำวินิจฉัย สถานะรัฐมนตรี ‘นิพนธ์’ เหตุลาออกแล้ว ไม่มีเหตุให้วินิจฉัย

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดี กรณีคำร้องประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (6) และมาตรา 98 (8) หรือไม่ จากกรณีเคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1528/2564 ลงวันที่ 25 มิ.ย.2564 เป็นกรณีที่นายนิพนธ์ เป็นผู้เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

ทำให้ผู้ถูกร้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (8) อันเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายนิพนธ์ สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (6) หรือไม่ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว ต่อมานายนิพนธ์ ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา คำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา (เพิ่มเติม) 2 ครั้ง และบัญชีระบุพยานบุคคลศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับเอกสารดังกล่าวไว้ในสำนวน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขี้แจงตามที่ศาลกำหนด พร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว

แต่เมื่อวันที่ 5 ก.ย.2565 นายนิพนธ์ ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ว่า ได้ลาออกจากตำแหน่ง รมช.มหาดไทย แล้ว ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อความเป็นรัฐมนตรีของนายนิพนธ์ สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 (2) กรณีดังกล่าวจึงไม่มีเหตุที่จะต้องวินิจฉัยคดีต่อไป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 51 ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดี งดการวินิจฉัยคดี และงดนัดฟังคำวินิจฉัยในวันพุธที่ 14 ก.ย.2565 แจ้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องทราบ

Related posts