อบจ.พิษณุโลก นำรถดูดสิ่งปฏิกูลช่วยทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันแก้ปัญหาน้ำท่วมขังให้ประชาชนใน ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก

อบจ.พิษณุโลก นำรถดูดสิ่งปฏิกูลช่วยทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันแก้ปัญหาน้ำท่วมขังให้ประชาชนใน ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก

 


วันที่ 13 กันยายน 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำรถดูดสิ่งปฏิกูลเข้าดำเนินการกำจัดสิ่งปฏิกูลและทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันภายในหมู่บ้านวนาเลคโฮม หมู่ที่ 10 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนร่วมกับเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ โดยในการนี้มี นายอดุลวิทย์ วิวัฒน์ธนาฒย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมลงพื้นที่รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามคำร้องขอจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

เนื่องจากพบว่าขณะนี้ท่อระบายน้ำเกิดอุดตันเนื่องจากมีสิ่งปฏิกูลและดินโคลนอุดตันอยู่จำนวนมาก เมื่อเกิดฝนตกหนักทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังถนนและพื้นที่ภายในหมู่บ้านดังกล่าว อาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านดังกล่าวกว่า 170 ครัวเรือน จึงร้องขอสนับสนุนรถดูดสิ่งปฏิกูลจากกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ช่วยดำเนินการดูดสิ่งปฏิกูลและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำที่อุดตันให้สามารถระบายน้ำได้สะดวกมากขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนต่อไป.


ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts