ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนการท่องเที่ยว

ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนการท่องเที่ยว

 


วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ตามหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria : GSTC) ครั้งที่ 2/2565 ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อพิจารณาและรับฟังสรุปผล การใช้กระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental. Assessment หรือ SEA) ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตำบลเมืองเก่า ที่เกิดจากข้อคิดเห็นของภาคประชาชน
ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

Related posts