ศรีสะเกษ นายกขุนหาญจัดประเพณีลอยกระทงยิ่งใหญ่ตระการตาในคืนจันทรุปราคา มีชาวขุนหาญไปลอยกระทงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยคึกคักมาก

ศรีสะเกษ นายกขุนหาญจัดประเพณีลอยกระทงยิ่งใหญ่ตระการตาในคืนจันทรุปราคา มีชาวขุนหาญไปลอยกระทงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยคึกคักมาก

เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 8 พ.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ลานวัฒนธรรม อ่างเก็บน้ำหนองสิ ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอขุนหาญ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ซึ่งสำนักงานเทศบาลตำบลขุนหาญร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เกิดความซาบซึ้ง ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย นำมาซึ่งความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน เพื่อให้วัฒนธรรมไทย มีส่วนช่วยในการพัฒนาจิตใจ และสังคมในท้องถิ่น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ช่วยกันรักษา ทำนุบำรุง และร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย อันเป็นมรดกที่สำคัญยิ่งของชาติให้คงอยู่สืบไป มีประชาชนชาว อ.ขุนหาญมาร่วมพิธีลอยกระทงจำนวนมาก ซึ่งการจัดงานลอยกระทงปีนี้จัดได้อย่างยิ่งใหญ่ตระการตากว่าทุกปีที่ผ่านมา และเป็นการลอยกระทงในคืนที่มีจันทรุปราคาด้วย โดยมี นายเจริญชัย จิตรโชติ นายกเทศมนตรีตำบลขุนหาญ เป็นผู้กล่าวรายงานและนำรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สท. คณะกรรมการจัดงาน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนมาร่วมพิธีและให้การต้อนรับ

นายเจริญชัย จิตรโชติ นายกเทศมนตรีตำบลขุนหาญ กล่าวว่า ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความภาคภูมิใจ และถือเป็นโอกาสที่จะได้อธิษฐาน ขอขมาพระแม่คงคา เพื่อประโยชน์สุขและความเป็นสิริมงคล ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป เทศบาลตำบลขุนหาญ จึงได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ขึ้น มีกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การแสดงทางวัฒนธรรมเสน่ห์ขุนหาญสืบสานประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นการร่วมอนุรักษ์การแสดงนาฏศิลป์ และศิลปะพื้นบ้าน

นายเจริญชัย จิตรโชติ นายกเทศมนตรีตำบลขุนหาญ กล่าวต่อไปว่า รายการแสดงได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาและชุมชน ดังนี้ รายการที่ 1 ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์ ร่วมกับ ชุมชนบ้านศรีขุนหาญ รายการที่ 2 ร.ร.บ้านศิวาลัย ร่วมกับ ชุมชนบ้านศิวาลัย ศิวารักษ์ และชุมชนหนองตาแก้ว รายการที่ 3 ร.ร.อนุบาลขุนหาญ (สิ) ร่วมกับ ชุมชนบ้านสิ บ้านหนองแคน ชุมชนบ้านโนน และชุมชนบ้านศาลา รายการที่ 4 ร.ร.บ้านสิริขุนหาญร่วมกับ ชุมชนบ้านสิริขุนหาญ รายการที่ 5 ร.ร.บ้านโนนสูงร่วมกับ ชุมชนโนนสูงเหนือ โนนสูงใต้ กลางสร้างสรรค์และชุมชนน้อยเจริญ รายการที่ 6 ร.ร.บ้านดานร่วมกับ ชุมชนบ้านดานและชุมชนบ้านกลาง รายการที่ 7 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญร่วมกับ ชุมชนบ้านหนองแล้งพัฒนา การแสดงวงโปงลางขุนหาญอีสานศิลป์ จาก ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์ การวางแผนและการดำเนินงานต่าง ๆ ดำเนินการมาด้วยดีจนถึงบัดนี้ ทั้งนี้เพราะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะกรรมการดำเนินงาน สถานศึกษา หมู่บ้าน ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ

นายเจริญชัย จิตรโชติ นายกเทศมนตรีตำบลขุนหาญ ยังกล่าวด้วยว่า การจัดงานลอยกระทงปีนี้เป็นการจัดงานครั้งแรกที่บริเวณลานวัฒนธรรมหนองสิแห่งนี้ ซึ่งอ่างเก็บน้ำหนองสิ ตั้งอยู่ที่ ต.สิ อ.ขุนหาญ มีพื้นที่ประมาณ 2,300 ไร่ ดำเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ.2513-2516 ค่าก่อสร้าง 6,201,964 บาท ปิดกั้นลำห้วยป่าอ้อ ความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 5.5 เมตร สันอ่างเก็บน้ำกว้าง 4 เมตร ปริมาณการเก็บกักน้ำสูงสุดประมาณ 4,178,750 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ผิวน้ำระดับเก็บกักน้ำประมาณ 2,388.75 ไร่ อ่างเก็บน้ำหนองสิใช้ในการอุปโภคบริโภค การเพาะปลูก การป้องกันน้ำท่วม และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวอำเภอขุนหาญ////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

Related posts