ชาวบ้านภาคใต้ ประสบภัยน้ำท้วม – รองนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยราชการช่วยประชาชนด่วน

ชาวบ้านภาคใต้ ประสบภัยน้ำท้วม – รองนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยราชการช่วยประชาชนด่วน


สถานการณ์น้ำท้วมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลายพื้นที่เกิดน้ำท้วมสูง ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับ ผลกระทบและ เดือนร้อนหลายพื้นที่ โดยเฉพาะ ที่อยู่อาศัย ทั้งในพื้นที่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา ต่างเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท้วม หลายพื้นที่ ได้ขนย้ายสิ่งของ สิ่งของที่จำเป็นและ สัตว์เลี้ยงขึ้นในที่ปลอดภัย ขณะที่หน่วยงานภาครัฐ ได้แจ้งเตือนประชาชน ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด


ขณะที่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ กพต. เรียกหน่วยราชการในพื้นที่ ประชุม หารือมาตรการช่วยเหลือ รับมือ สถานการณ์ฝนที่ตกหนักในพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมเฉียบพลัน น้ำท่วมขัง และส่งผลกระทบพี่น้องประชาชนลำบากในการดำเนินชีวิต โดย ให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตประชาชน ให้น้อยที่สุด ในขณะที่น้ำท่วมขังที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชน จะต้องเร่งระบาย ให้เร็วที่สุด พร้อมจัดทำแผนเคลื่อนย้ายประชาชนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย หากประชาชนขาดสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตก็ต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือ ดูแล และ การจัด ด้านอาหาร และ ยา ให้เพียงพอ


ขณะเดียวกัน มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการสะบ้าย้อย ได้เตรียมพร้อมเรื่องของเรือ และรถของมูลนิธิ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ร้องขอความช่วยเหลือ ในการขนย้ายออกจากพื้นที่รวมทั้ง เจ็บป่วยต้องเดินทางไปโรงพยาบาล
ทางด้าน น.ส.รอกีเยาะ อาบู ประธานศุนย์พัฒนาอาชีพ กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ กล่าวว่า ในพื้นที่ มีฝนตกติดต่อหลายวัน ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ จำนวนมาก ร้องขอความช่วยเหลือจาก ศูนย์พัฒนาอาชีพกลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ โชคดี ที่ ทางศูนย์ ได้รับการสนับสนุน จาก นายธีระชัย รัตนกมลพร ผู้ก่อตั้งบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นายฐกร รัตนกมลพร และ ครอบครัว พร้อมได้ส่งกำลังใจ ถึงพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท้วมอีกด้วย ซึ่งทางศูนย์ได้นำ อาหารเหลว แพมเพิส เด็ก และผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงข้าวสารอาหารแห้ง บางส่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องในพื้นที่แล้วและอีกหลายพื้นที่อยู่ระหว่าง สำรวจและลงให้ความช่วยเหลือ


สำหรับ นายธีระชัย รัตนกมลพร ผู้ก่อตั้งบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นายฐกร รัตนกมลพร และ ครอบครัว ได้สนับสนุน ให้ ศูนย์พัฒนาอาชีพ กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ มาตลอด หลายเดือนที่ผ่านมานับจากสถานการณ์โควิด 19 จนถึงปัจจุบัน ซึ่ง ศุนย์พัฒนาอาชีพฯ ได้ สรุป ภาพรวมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ตุลาคม 2565 ได้ช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา สะบ้ายอย เทพา จะนะ และนาทวี ที่ร้องเรียนขอความช่วยเหลือประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยรวม จำนวน 439 เคส สามารถสร้างอาชีพ ให้กับครอบครัว 111 เคส เป็นเด็ก 35 คน ครอบครัวมีความประสงค์ ไปหางานต่อที่ประเทศมาเลเซีย จำนวน 19 ครอบครัว ให้ทุนการศึกษาเด็ก 53 คน หายจากอาการป่วยในจำนวนนี้ เป็นเด็ก 9 คน และอีกจำนวน 247 เคสส่งต่อให้ภาครัฐ เป็นเด็ก 7 เคส ในจำนวนนี้ยังได้สร้างความสุขให้กับเด็กกำพร้า ยากจนและด้อยโอกาส ที่ไม่มีบ้านให้กลับในช่วงปิดเทมออีกจำนวน 100 คน และ มอบข้าวสาร เพื่อเป็นอาหารกลางวัน ให้เด็ก กำพร้าอีก 400 คน


ในโอกาสนี้ ทางศูนย์พัฒนาอาชีพ กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ ขอขอบคุณนายธีระชัย รัตนกมลพร ผู้ก่อตั้งบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นายฐกร รัตนกมลพร และ ครอบครัว เป็นอย่างมาก ที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน ศูนย์ฯ เพื่อสามารถเข้าช่วยเหลือ พี่น้องที่ร้องขอความช่วยเหลือได้อย่างทันทีโดยด่วน โดยเฉพาะ ครั้งนี้ที่พี่น้องได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท้วม
ทางด้านนางซีตีรอ ชาวบ้านในพื้นที่ กล่าวว่า ขอขอบคุณที่ช่วยเหลือพวกเรามาก ตนเป็นแม่เลี้ยงเดียว ลูก 4 คนปกติ พิการทำงานบีบนวด มีรายได้ 10-50 บาทแล้วแต่เขาจะบริจาคช่วงนี้ ฝนตกอีก ยิ่งหนักวันนี้ได้ของบรรเทาความเดือดร้อนก็พอได้กินกับลูกๆต้องขอบคุณทุกคนอีกครั้ง

Related posts