ศรีสะเกษ ยิ่งใหญ่อลังการชาวสำโรงปราสาทนุ่งผ้าไทยใส่บาตรนำข้าวก้นบาตรไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ เพื่อให้สมกับคำว่า อำเภอปรางค์กู่ เมืองคนดี มีน้ำใจ ช่วยเหลือชาวบ้านไร้ที่ยากไร้และขาดแคลนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ศรีสะเกษ ยิ่งใหญ่อลังการชาวสำโรงปราสาทนุ่งผ้าไทยใส่บาตรนำข้าวก้นบาตรไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ เพื่อให้สมกับคำว่า อำเภอปรางค์กู่ เมืองคนดี มีน้ำใจ ช่วยเหลือชาวบ้านไร้ที่ยากไร้และขาดแคลนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ อบต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ นายวิทยา ชัยเดชกำจร นายอำเภอปรางค์กู่ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร นำข้าวก้นบาตร พัฒนาคน พัฒนาชาติ ซึ่งนายประดิษฐ์ ชาญเชี่ยว นายก อบต. สำโรงปราสาท พร้อมด้วย รอง นายก อบต. ส.อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านทุกหมู่บ้านในเขต ต.สำโรงปราสาท ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทางศาสนา พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี การตัดสินการประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไหม พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณการประกวดการแต่งกายด้วยชุดผ้าไหมในแต่ละประเภท พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณถนนหน้า อบต.สำโรงปราสาท โดยมี นายกมล ชัยกัณฑะ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย น.ส.วิลดา อินฉัตร ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 9 พรรคเพื่อไทย นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 นายเอกชัย ว่องไว พัฒนาการอำเภอปรางค์กู่ นายก้าวเทพ อสิพงษ์ ท้องถิ่นอำเภอปรางค์กู่ นายสมร จันทพันธ์ กำนัน ต.สำโรงปราสาท นำคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายก อบต.ทุก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผอ.ร.ร.ครู น.ร. ชาวบ้านทุกหมู่บ้านในเขต ต.สำโรงปราสาท พากันแต่งกายด้วยไหมและผ้าพื้นเมืองอย่างสวยงาม มาร่วมพิธีครั้งนี้จำนวนมาก

นายวิทยา ชัยเดชกำจร นายอำเภอปรางค์กู่ กล่าวว่า อบต.สำโรงปราสาทร่วมกับสภาวัฒนธรรม อบต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ ได้กำหนดจัดงานตามโครงการ “ปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร นำข้าวกันบาตร พัฒนาคน พัฒนาชาติ” ประจำปี 2565 ขึ้นที่ บริเวณถนนด้านหน้า อบต.สำโรงปราสาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ และเผยแพร่สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยข้าวสารอาหารแห้ง จะได้นำเอาไปมอบเพื่อให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ยากไร้ขาดแคลน ส่วนเงินรายได้จากการจัดงานครั้งนี้ จะได้เก็บรวบรวมไว้เพื่อนำเอาไปจัดสรรช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ขาดแคลนในด้านต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นจะพิจารณาอนุมัติให้การช่วยเหลือ เพื่อให้สมกับคำว่า อำเภอปรางค์กู่ เมืองคนดี มีน้ำใจ ช่วยเหลือชาวบ้านไร้ที่ยากไร้และขาดแคลนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ชาว อ.ปรางค์กู่ทุกคนจะต้องก้าวเดินไปด้วยกันและจะต้องอยู่อย่างมีความสุขด้วยกันทุกคน

นายประดิษฐ์ ชาญเชี่ยว นายก อบต.สำโรงปราสาท กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.ปรางค์กู่ อสม.ทุกท่าน และพี่น้องประชาชน ทั้ง 17 หมู่บ้านในเขต ต.สำโรงปราสาท ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการจัดตกแต่งสถานที่อย่างยิ่งใหญ่อลังการสวยงามมาก และได้พากันแต่งกายด้วยชุดผ้าไหม ผ้าไทย อย่างสวยงามทุกคน ต่างพากันอุ้มลูกจูงหลานมาทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งกันเป็นจำนวนมาก นับว่าเป็นนิมิตหมายอันดีของพี่น้องประชาชนชาว ต.สำโรงปราสาท จะได้ก้าวย่างต่อไปอย่างยั่งยืน เพื่อจะได้ช่วยเหลือพี่น้องผู้ยากไร้ พี่น้องที่ยังอยู่ในความยากลำบาก เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราจะเดินหน้าเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตและครอบครัวต่อไป โดยมีประชาชนมาร่วมพิธีครั้งนี้ร่วม 2,000 คนด้วยกัน ซึ่งตนต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้การจัดงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ//////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

Related posts