ศรีสะเกษ ส.ส.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เปิดแข่งขันกีฬาตะดอบเกมส์ต้านยาเสพติด เพื่อใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาร่างกายจิตใจใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด

ศรีสะเกษ ส.ส.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เปิดแข่งขันกีฬาตะดอบเกมส์ต้านยาเสพติด เพื่อใช้กีฬาเป…

Read More

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเปิดการแข่งขันวิ่งเทรลนักวิ่งจาก 13 ประเทศทั่วโลก

ยะลา – เริ่มแล้ว Amezean jungle trail 2022 ปล่อยตัวนักวิ่งจาก 13 ประเทศทั่วโลก เปิดผ…

Read More

เริ่มแล้ว Amezean jungle trail 2022 ปล่อยตัวนักวิ่งจาก 13 ประเทศทั่วโลก เปิดผืนป่า “อเมซอลแห่งอาเซียน” เบตง จ.ยะลา เตรียมยกระดับการแข่งขันให้เป็นสนาม World series

เริ่มแล้ว Amezean jungle trail 2022 ปล่อยตัวนักวิ่งจาก 13 ประเทศทั่วโลก เปิดผืนป่า “อเมซอล…

Read More

สตูล อบต.ควนกาหลงต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจสถานที่ในการเตรียมความพร้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างสนามกีฬาควนกาหลง

สตูล อบต.ควนกาหลงต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่…

Read More

สโมสร อุทุมพรจุลมณี เอฟซี เฟ้นหาเด็กและเยาวชนฝีเท้าดีเข้าร่วมทัพ เพื่อพัฒนาทักษะด้านฟุตบอลสู่ความเป็นมืออาชีพ

สโมสร อุทุมพรจุลมณี เอฟซี เฟ้นหาเด็กและเยาวชนฝีเท้าดีเข้าร่วมทัพ เพื่อพัฒนาทักษะด้านฟุตบอล…

Read More