การประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ณ วันนี้ จะไม่เรียกนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ หรือช่างภาพ นักข่าววิทยุ นักข่าวช่างภาพโทรทัศน์แต่จะเรียกรวมกันว่า “สื่อมวลชน”

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 (2022) การประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ณ วันนี้ จะไม่เรียกนักข่าว นั…

Read More