OIC เยือนชายแดนใต้ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งสร้างสันติสุข ยกไทย เป็นประเทศตัวอย่าง อยู่ร่วมกัน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

OIC เยือนชายแดนใต้ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งสร้างสันติสุข ยกไทย เป็นประเทศตัวอย่าง อยู่ร่วมกัน ภา…

Read More

นิพนธ์ กำชับ นายอำเภอภาคใต้ตอนบน จัดการสาธารณภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ย้ำ นโยบายความปลอดภัยทางถนน ต้องลดการตายและบาดเจ็บจากรถจยย.ให้ได้

นิพนธ์ กำชับ นายอำเภอภาคใต้ตอนบน จัดการสาธารณภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ย้ำ นโยบายความปลอ…

Read More

นิพนธ์ ลั่น ปชป.ทำนโยบายพัฒนาคน สวัสดิการสังคม สร้างจุดแข็งให้ประเทศมาตั้งแต่อดีต ยก กม.กระจายอำนาจฯ ทำให้ชนบทพัฒนาสู่เมืองขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่จนถึงปัจจุบัน

นิพนธ์ ลั่น ปชป.ทำนโยบายพัฒนาคน สวัสดิการสังคม สร้างจุดแข็งให้ประเทศมาตั้งแต่อดีต ยก กม.กร…

Read More

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีรายการข้อมูลภาครัฐ (data catalog) จังหวัดสุโขทัย

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีรายการข้อมูลภาครัฐ (data catalog) จังหวัดสุโขทัย &nbsp…

Read More

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธ…

Read More