“จากใจ ถึงใจ” เลขาฯ ศอ.บต. ส่งครอบครัวเยี่ยมกลุ่มเปราะบางที่ถูกบังคับใช้กฎหมายพิเศษ ในพื้นที่จชต.

“จากใจ ถึงใจ” เลขาฯ ศอ.บต. ส่งครอบครัวเยี่ยมกลุ่มเปราะบางที่ถูกบังคับใช้กฎหมายพิเศษ ในพื้น…

Read More

แห่ชื่นชม ศูนย์พัฒนาอาชีพฯ “ชวนทำดี เป็นมือบน เพื่อ พ่อหลวง ” – ร่วมดุอาร์ ขอความสงบให้เกิดขึ้นในสามจังหวัด

แห่ชื่นชม ศูนย์พัฒนาอาชีพฯ “ชวนทำดี เป็นมือบน เพื่อ พ่อหลวง ” – ร่วมดุอาร์ ขอความสงบให้เกิ…

Read More

ยะลา – ศอ.บต. หนุนเกษตรกรปลูกกาแฟ ดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจชายแดนใต้ จับมือ Cafe Amazon รองรับผลผลิต สร้างอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น เปิดประตูสู่ตลาดสากล

ยะลา – ศอ.บต. หนุนเกษตรกรปลูกกาแฟ ดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจชายแดนใต้ จับมือ Cafe Amazon …

Read More