“พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง” ชี้ พ.ร.บ.วัตถุอันตรายฯ ให้อำนาจอยู่ในอุ้งมือคนกลุ่มหนึ่ง แนะใช้วิทยาศาสตร์หรือวิชาการแทนดุลย์พินิจคณะกรรมการ

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 ในญัตติร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วัต…

Read More

ศอ.บต. เตรียมหารือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 5 จชต. เร่งแก้ไขปัญหาการระบาด ของโรคใบร่วงยางพารา ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

ศอ.บต. เตรียมหารือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 5 จชต. เร่งแก้ไขปัญหาการระบาด ของโรคใบร่วงยางพาร…

Read More

พิษณุโลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน ตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน

พิษณุโลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน ตามโครงการมอ…

Read More

ชาวบ้าน ต.วังพญา จ.ยะลา เพิ่มศักยภาพอาชีพตัดเย็บฯ และการเกษตร ในโครงการสนับสนุนภาคประชาสังคมร่วมสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ของ ศอ.บต. เล็ง สร้างอาชีพและรายได้เสริม 500 บาทต่อวัน ยกระดับคุณภาพชีวิต

ชาวบ้าน ต.วังพญา จ.ยะลา เพิ่มศักยภาพอาชีพตัดเย็บฯ และการเกษตร ในโครงการสนับสนุนภาคประชาสัง…

Read More

นิพนธ์ เดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำปีที่ 2 แจกโฉนดที่ดินชาวบางระกำ จ.พิษณุโลก ตั้งเป้า 4,284 แปลง เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่พี่น้องประชาชน

นิพนธ์ เดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำปีที่ 2 แจกโฉนดที่ดินชาวบางระกำ จ.พิษณุโลก ตั้งเป้า 4,284 แ…

Read More