กองทัพภาคที่4ยืนยันสร้างสถานที่ประกอบศาสนกิจของกำลังพลและครอบครัวมิใช่สร้างมัสยิด

ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวในสื่อโซเชียลกล่าวถึงกรณีการสร้างมัสยิดภายในหน่วยทหาร ร.5พัน2 อ.เม…

Read More

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ชื่นชมเลขาธิการ ศอ.บต. ที่เปิดพื้นที่รับฟังเสียงชาวบ้าน และไม่ทอดทิ้ง ปชช. ให้โดดเดี่ยว

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ชื่นชมเลขาธิการ ศอ.บต. ที่เปิดพื้นที่รับฟังเสียงชา…

Read More

เปิดศูนย์เรียนรู้ขนมซั้งและหมู่บ้านวัฒนธรรมขนมซั้งมงคลที่ ต.บางเหรียง หลายหน่วยงานร่วมกันผลักดัน

เปิดศูนย์เรียนรู้ขนมซั้งและหมู่บ้านวัฒนธรรมขนมซั้งมงคลที่ ต.บางเหรียง หลายหน่วยงานร่วมกันผ…

Read More

ศอ.บต. ร่วมหารือนักจัย พัฒนาวัคซีน EPI เพิ่มศักยภาพการป้องกันโรคระบาดในเด็กชายแดนใต้ให้ครอบคลุม

ศอ.บต. ร่วมหารือนักจัย พัฒนาวัคซีน EPI เพิ่มศักยภาพการป้องกันโรคระบาดในเด็กชายแดนใต้ให้ครอ…

Read More