พิษณุโลก ชลประทานเตือนเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากล้นตลิ่ง ขณะที่แม่น้ำวังทอง เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (มีคลิป)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก แจ้งเตือนจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโนอึล อาจทำให้แม่น้ำวั…

Read More

ศรีสะเกษ พายุโนอึลถล่มหนักขณะที่ ปภ.เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านชาวนายิ้มต้นข้าวรอดจากการแห้งตายแล้ว (มีคลิป)

ศรีสะเกษ พายุโนอึลถล่มหนักขณะที่ ปภ.เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านชาวนายิ้…

Read More

รองเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระดับตำบล ภายใต้แผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รุ่นที่ 3

รองเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระดับตำบล ภายใต้แผนตำบลมั่นคง มั่ง…

Read More

“บิ๊กจวบ” ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธาน จัดฝึกอบรมและแข่งขัน SWAT Challenge ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อพัฒนาศักยภาพ งานยุทธวิธี

“บิ๊กจวบ” ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธาน จัดฝึกอบรมและแข่งขัน SWAT Chall…

Read More

เลขาธิการ ศอ.บต. “ยิ้มปลื้ม” รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม “ประเภทร่วมใจแก้จน” ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลคือ โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลากุเลาและสัตว์น้ำชายฝั่ง ซึ่งเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนโดย ศอ.บต.

เลขาธิการ ศอ.บต. “ยิ้มปลื้ม” รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่ว…

Read More