รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลกระทบด้านการเกษตรจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลกระทบด้านการเกษตรจากเหตุอุทกภัยใน…

Read More

พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การซื้อ – ขายผลผลิตลองกอง

พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การซื้อ – ขายผลผลิตลองกอง   วันอา…

Read More

พาณิชย์สุโขทัย ! ลงพื้นที่เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง

พาณิชย์สุโขทัย ! ลงพื้นที่เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง วันอาทิตย์ที่ 1 ตุ…

Read More

“วันนอร์-ทวี” ลงพื้นที่ปัตตานี ร่วมรำลึก “โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา” อายุครบ 104 ปี

“วันนอร์-ทวี” ลงพื้นที่ปัตตานี ร่วมรำลึก “โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา” อายุครบ 104 ปี “วันนอร…

Read More

จังหวัดสุโขทัยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย ปี 2566 เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

จังหวัดสุโขทัยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย ปี 2566 เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ว…

Read More