กลุ่มหนุนจะนะ บุกศาลากลาง แสดงจุดยืน เรียกร้องรัฐบาลเดินหน้านิคมจะนะ เพื่อการพัฒนาเมืองสงขลา และรองรับการทำงานของเด็กรุ่นใหม่ในอนาคต

กลุ่มหนุนจะนะ บุกศาลากลาง แสดงจุดยืน เรียกร้องรัฐบาลเดินหน้านิคมจะนะ เพื่อการพัฒนาเมืองสงข…

Read More

เครือข่ายประชาชนจะนะอาสาพัฒนาถิ่น ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาโครงการอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต รวมตัวกันยื่นหนังสือเรียกร้องต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

เครือข่ายประชาชนจะนะอาสาพัฒนาถิ่น ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาโครงการอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่ง…

Read More

กลุ่มชุมชนจะนะต้นแบบ อ.จะนะ ยื่นหนังสือถึง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อขอให้ยกเลิกการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (EIA)ของบริษัท ทีพีไอโพลีนเพาเวอร์จำกัด(มหาชน)ครั้งที่ 1-4 และระงับการแก้ไขผังเมืองของอำเภอจะนะจังหวัดสงขลา

กลุ่มชุมชนจะนะต้นแบบ อ.จะนะ ยื่นหนังสือถึง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้…

Read More

กลุ่มสนับสนุนจะนะ จะไม่ทน ยื่นขอความเป็นธรรม เห็นใจปัญหาปากท้อง ต้องเดินหน้าเมืองต้นแบบจะนะ เพื่ออนาคตลูกหลาน วอนทุกฝ่ายลงพื้นที่คุยกับชาวบ้านตัวจริง อย่าเชื่อข่าวบิดเบือน

กลุ่มสนับสนุนจะนะ จะไม่ทน ยื่นขอความเป็นธรรม เห็นใจปัญหาปากท้อง ต้องเดินหน้าเมืองต้นแบบจะน…

Read More

ศรีสะเกษ ผอ.กองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวเผยข้าวปีนี้คุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร (มีคลิป)

ศรีสะเกษ ผอ.กองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวเผยข้าวปีนี้คุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร ชี้ลักษณะนี้จะ…

Read More