พิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำอาวุธไทยโบราณ ตำบลดอนทอง

พิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำอาวุธไทยโบราณ ตำบลดอ…

Read More

กานซู่ การท่องเที่ยวมรดกทางประวัติศาตร์ โบราณสามก๊ก

กานซู่ การท่องเที่ยวมรดกทางประวัติศาตร์ โบราณสามก๊ก   พิษณุโลก ดร. ธีรวัฒน์ วงศ์วรทัต…

Read More