สตูล งานประเพณีถือศีลกินเจพระกิวอ๋อง ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง ร้านจำหน่ายอาหารเจรับข้าวของแพงขึ้นแต่จำเป็นต้องขายในราคาเดิม กำไรน้อยหน่อยแต่ทุกคนได้ทานและได้บุญ

สตูล งานประเพณีถือศีลกินเจพระกิวอ๋อง ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง ร้านจำหน่ายอาหารเจรับข้าวของแพงขึ้น…

Read More

กิจกรรม “ตักบาตรรับรุ่งอรุณ” และการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสุโขทัย (กรอ.) จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4/2565

กิจกรรม “ตักบาตรรับรุ่งอรุณ” และการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒน…

Read More

เริ่มแล้ว!!! เทศกาลถือศีลกินผัก อิ่มบุญ อิ่มเจ เสริมบารมี วิถีบุญ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ด้านเลขาฯ ศอ.บต. เชิญเที่ยวงาน..ดินแดนสังคมพหุวัฒนธรรม เมืองค้าชายแดนใต้ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชน

เริ่มแล้ว!!! เทศกาลถือศีลกินผัก อิ่มบุญ อิ่มเจ เสริมบารมี วิถีบุญ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ด…

Read More

เริ่มแล้ว!!! เทศกาลถือศีลกินผัก อิ่มบุญ อิ่มเจ เสริมบารมี วิถีบุญ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ด้านเลขาฯ ศอ.บต. เชิญเที่ยวงาน..ดินแดนสังคมพหุวัฒนธรรม เมืองค้าชายแดนใต้ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชน

เริ่มแล้ว!!! เทศกาลถือศีลกินผัก อิ่มบุญ อิ่มเจ เสริมบารมี วิถีบุญ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ด…

Read More

พิษณุโลก มูลนิธิประสาทบุญญสถาน ยกเสาตะเกียงฟ้าดิน (เซงทีกงเต็ง) เริ่มเทศกาลถือศีลกินเจตามประเพณีจีน ประจำปี 2565 เป็นเวลา 10 วัน

พิษณุโลก มูลนิธิประสาทบุญญสถาน ยกเสาตะเกียงฟ้าดิน (เซงทีกงเต็ง) เริ่มเทศกาลถือศีลกินเจตามป…

Read More