เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์คนไทยในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา สร้างความเข้าใจและเชื่อมั่นให้กับชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์คนไทยในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา สร้างความเข้าใจและเชื่…

Read More

ศรีสะเกษ วิทยา วิรารัตน์ นำชาวพุทธบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณเทพผู้ยิ่งใหญ่ในท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 อธิบดีแห่งอสูร หน้าพระวิหารหลวงพ่อโต เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

ศรีสะเกษ วิทยา วิรารัตน์ นำชาวพุทธบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณเทพผู้ยิ่งใหญ่ในท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 …

Read More

ศอ.บต. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์คนไทยใน จชต. พี่น้องเชื้อสายจีนร่วมงานคับคั่ง ด้านเลขาธิการ ศอ.บต. เผย พร้อมหนุนทุกศาสนิกปฏิบัติตามความเชื่ออย่างเท่าเทียม เพื่อสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรมชายแดนใต้

ศอ.บต. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์คนไทยใน จชต. พี่น้องเชื้อสายจีนร่วมงานคับคั่ง ด้านเลขาธิการ ศอ…

Read More

พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ในพื้นที่ จ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ชาวไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ ศอ.บต. ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ในพื้นที่ จ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ชาวไทยในจังหวัดชายแดนภา…

Read More

ผู้ว่าศรีสะเกษนำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 99 รูป

ผู้ว่าศรีสะเกษนำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ทำบุญตักบาตร ถวายภัตต…

Read More