ศรีสะเกษ อ.กันทรลักษ์เปิดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D – HOPE) หวังดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่ ต.เสาธงชัยหลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายแล้ว

ศรีสะเกษ อ.กันทรลักษ์เปิดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเ…

Read More

สตูล ชาวเลอูรักลาโว้ย ร่ายรำรอบเรือไม้ระกำ สะเดาะเคราะห์ให้ตนเอง และชาวเกาะหลีเป๊ะปลอดภัยไข้เจ็บจากโรคร้ายก่อนนำเรือไปลอยกลางทะเล เรียกว่า พิธีลอยเรือ

สตูล ชาวเลอูรักลาโว้ย ร่ายรำรอบเรือไม้ระกำ สะเดาะเคราะห์ให้ตนเอง และชาวเกาะหลีเป๊ะปลอดภัยไ…

Read More

สืบทอด วิสาขบูชา นิพนธ์ นำพุทธศาสนิกชน ห่มผ้าพระธาตุเจดีย์สมเด็จเจ้าเกาะยอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมือง ยึดมั่นสถาบันหลักของชาติ

สืบทอด วิสาขบูชา นิพนธ์ นำพุทธศาสนิกชน ห่มผ้าพระธาตุเจดีย์สมเด็จเจ้าเกาะยอ สิ่งศักดิ์สิทธิ…

Read More

พิษณุโลก วัดราชบูรณะจัดพิธีเจริญพุทธมนต์สมโภชพระนางพญาองค์ใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องในวันวิสาขบูชา

พิษณุโลก วัดราชบูรณะจัดพิธีเจริญพุทธมนต์สมโภชพระนางพญาองค์ใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องในวันวิสาข…

Read More

สืบทอด วิสาขบูชา นิพนธ์ นำพุทธศาสนิกชน ห่มผ้าพระธาตุเจดีย์สมเด็จเจ้าเกาะยอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมือง ยึดมั่นสถาบันหลักของชาติ

สืบทอด วิสาขบูชา นิพนธ์ นำพุทธศาสนิกชน ห่มผ้าพระธาตุเจดีย์สมเด็จเจ้าเกาะยอ สิ่งศักดิ์สิทธิ…

Read More