ศรีสะเกษ หลวงพ่อพุฒถวายเทียนพรรษา 14 วัดและมอบถุงยังชีพชาวบ้านผู้ยากไร้ 14 หมู่บ้าน ขอให้พุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมรักษาศีล โดยการถือศีล 5 อย่างเคร่งครัด

ศรีสะเกษ หลวงพ่อพุฒถวายเทียนพรรษา 14 วัดและมอบถุงยังชีพชาวบ้านผู้ยากไร้ 14 หมู่บ้าน ขอให้พ…

Read More

ศรีสะเกษ ชาวบ้านกุดโง้งจัดพิธีถวายมุทิตาสักการะพระเมธีวัชราภรณ์อย่างยิ่งใหญ่ พระราชาคณะชั้นสามัญที่เป็นพระลูกหลานของบ้านกุดโง้ง

ศรีสะเกษ ชาวบ้านกุดโง้งจัดพิธีถวายมุทิตาสักการะพระเมธีวัชราภรณ์อย่างยิ่งใหญ่ พระราชาคณะชั้…

Read More

ศรีสะเกษ หลวงพ่อพุฒหลวงพ่อเทียนชัยประกอบพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่สรวงเท่าองค์จริง

ศรีสะเกษ หลวงพ่อพุฒหลวงพ่อเทียนชัยประกอบพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่สรวงเท่าองค์จริง โดยไ…

Read More

ศรีสะเกษ พระครูสิริปริยัติการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 จำนวน 542 ศพ พร้อมทั้งทอดผ้าป่ามหาสังฆทานสร้างห้องเรียน ร.ร.อนุบาลหนองหญ้าจำนวน 2 ห้อง

ศรีสะเกษ พระครูสิริปริยัติการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 จำนวน 542 ศพ …

Read More