เปิดภาพเบื้องหลัง อนุโมทนาเป็นบุญต่อพระอุปคุต ปางยืนอุ้มบาตร ใกล้จะสมบูรณ์แล้ว

เปิดภาพเบื้องหลัง อนุโมทนาเป็นบุญต่อพระอุปคุต ปางยืนอุ้มบาตร ใกล้จะสมบูรณ์แล้ว   ภาพจ…

Read More

นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันยุทธ…

Read More

พิษณุโลกจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี หรือ วันกองทัพไทย ประจำปี 2564

พิษณุโลกจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี หรือ วันกองทั…

Read More

จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   วัน…

Read More

นิพนธ์ เป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรี และ คณะรัฐมนตรี ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย

นิพนธ์ เป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรี และ คณะรัฐมนตรี ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน…

Read More