ศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่จับ 2 หนุ่มขุนหาญซุกยาบ้าร่วม 1,500 เม็ดริมหนองน้ำไว้เสพและขาย

ศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่จับ 2 หนุ่มขุนหาญซุกยาบ้าร่วม 1,500 เม็ดริมหนองน้ำไว้เสพและขาย เมื่อวั…

Read More