#จุดคบไฟใต้ #ไชยยงค์มณีพิลึก พรบ.ซ้อมทรมาน โซลาร์เซลล์ สู่ตู้น้ำเทวดา เวรกรรมมีจริง !!

#จุดคบไฟใต้ #ไชยยงค์มณีพิลึก พรบ.ซ้อมทรมาน โซลาร์เซลล์ สู่ตู้น้ำเทวดา เวรกรรมมีจริง !! &nb…

Read More

วันนี้ในอดีตเมื่อ 17 ปีที่แล้วตรงกับวันที่ 28 เมษายน 2547 เกิดเหตุการณ์รุนแรงที่มัสยิดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี ระหว่างผู้ก่อความไม่สงบกับฝ่ายความมั่นคง เกิดการสูญเสียชีวิตจำนวนมาก ในขณะที่กองทัพภาคที่ 4 ประกาศกฎอัยการศึก ในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานีและ จังหวัดยะลา

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 : วันที่ 16 รอมฏอน ฮ.ศ.1442 วันนี้ในอดีตเมื่อ 17 ปีที่แล้วตรงกับว…

Read More

จดหมายข่าวของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เรื่อง มหกรรมมวย “รวมพลคนจะนะ” ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2564 ณ สนามมวยชั่วคราว (สนามแข่งขันนกเขาชวาหวังดี) ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

จดหมายข่าวของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เรื่อง มหกรรมมวย “รวมพลคนจะนะ…

Read More

เมือง ไม้ขม  รายงานพิเศษ  “แก๊สโชลีน” ร้านอาหาร หรือ”ผับเถื่อน” กรณีศึกษาในการใช้”กฎหมาย” ของฝ่ายตำรวจและปกครอง

เมือง ไม้ขม  รายงานพิเศษ  “แก๊สโชลีน” ร้านอาหาร หรือ”ผับเถื่อน” กรณีศึกษาในการใช้”กฎหมาย” …

Read More