สกู๊ป ไฟใต้ จะสงบอย่างไร เมื่อ บีอาร์เอ็น ,โอไอซี,เจนีวาคอล ยังเป็นพวกเดียวกัน

จุดคบไฟใต้ โดย ไชยยงค์ มณีพิลึก สกู๊ป ไฟใต้ จะสงบอย่างไร เมื่อ บีอาร์เอ็น ,โอไอซี,เจนีวาคอ…

Read More

หมายเหตุปลายด้ามขวาน เมือง ไม้ขม   “เมืองต้นแบบที่ 4” อ.จะนะ กับทิศทางของการ”ขับเคลื่อน” ไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

หมายเหตุปลายด้ามขวาน เมือง ไม้ขม   “เมืองต้นแบบที่ 4” อ.จะนะ กับทิศทางของการ”ขับเคลื่อน” ไ…

Read More

“วาทกรรม” ของ เอ็นจีโอ กับการต่อต้าน”เมืองต้นแบบ” ที่คนจะนะส่วนใหญ่ไม่ให้ราคา เพราะรู้ว่า อะไรเป็นอะไร

หมายเหตุปลายด้ามขวาน โดย เมือง ไม้ขม   “วาทกรรม” ของ เอ็นจีโอ กับการต่อต้าน”เมืองต้นแ…

Read More

หมายเหตุปลายด้ามขวาน โดย เมืองไม้ขม  ความก้าวหน้าของ เมืองต้นแบบที่ 4  กับความหวังของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

หมายเหตุปลายด้ามขวาน โดย เมืองไม้ขม  ความก้าวหน้าของ เมืองต้นแบบที่ 4  กับความหวังของคนในจ…

Read More