ศรีสะเกษ คนเกิดใหม่น้อยผู้สูงอายุมีมาก รพ.ศรีสะเกษเปิดคลินิกส่งเสริมการมีบุตรพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการมีบุตรอย่างเต็มที่ เน้นการส่งเสริมให้เกิดหรือเพิ่มประชากรเพื่อสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพ สร้างระบบที่ดีและเอื้อต่อการเลี้ยงดูเด็ก

ศรีสะเกษ คนเกิดใหม่น้อยผู้สูงอายุมีมาก รพ.ศรีสะเกษเปิดคลินิกส่งเสริมการมีบุตรพร้อมให้คำปรึ…

Read More

ศรีสะเกษ เจ็บนิดเดียว สสจ.รณรงค์ฉีดป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)ในกลุ่มเป้าหมายหญิง อายุ 11 – 20 ปีเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคมะเร็งปากมดลูก 100 วัน 1 ล้านโดส

ศรีสะเกษ เจ็บนิดเดียว สสจ.รณรงค์ฉีดป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)ในกลุ่มเป้าหมายหญิง อายุ 11 …

Read More

ศรีสะเกษ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลใจบุญทุ่ม 12 ล้านบาทสร้างห้องผ่าตัดให้ รพ.ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลใจบุญทุ่ม 12 ล้านบาทสร้างห้องผ่าตัดให้ รพ.ศรีสะเกษ พร้อม…

Read More

ศรีสะเกษ เขตตรวจสุขภาพที่ 10 จัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ อสม. ใส่ใจ ดูแล ผู้สูงอายุ สนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ที่ประกาศให้เป็น “ ปีแห่งสุขภาพ สูงวัยไทย”

ศรีสะเกษ เขตตรวจสุขภาพที่ 10 จัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ อสม. ใส่ใจ ดูแล ผู้สูงอายุ สนองนโย…

Read More

ศรีสะเกษ ผอ.รพ.ศรีสะเกษเผยมีความพร้อมให้บริการในเรื่องของวัคซีนโควิด 19 ทุกช่วงอายุ โดยมีแพทย์และกุมารแพทย์ประจำอยู่ตลอดเวลาพร้อมฉีดวัคซีนให้เด็กและประชาชน

ศรีสะเกษ ผอ.รพ.ศรีสะเกษเผยมีความพร้อมให้บริการในเรื่องของวัคซีนโควิด 19 ทุกช่วงอายุ โดยมีแ…

Read More