กองทัพภาคที่ 3 ตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ

กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ( บก.คฟป.ทภ.3 สน. ) ที่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมบูรณาการ 15 หน่วยงาน…

Read More

พิษณุโลก กรมโยธาและผังเมืองจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างถนนผังเมือง (สาย ฉ.1)และปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา

พิษณุโลก กรมโยธาและผังเมืองจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างถนนผังเมือง (ส…

Read More

พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย  ถ่ายทอดองค์ความรู้(Knowledge Management) ครั้งที่ 2 เรื่อง “การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)”

พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย  ถ่ายทอดองค์ความรู้(Knowledge Management) ครั้งที่ 2 เรื่อง “การจดทะ…

Read More

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ปี 2563

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเป…

Read More

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานสมโภช 50 ปี พระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ครั้งที่ 4/2563

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานสมโภช 50 ปี พระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ครั้งที่ 4/2563 …

Read More