พังงา กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 ฝึกทบทวนก่อนออกปฎิบัติราชการ 10 วันของการฝึก รู้ลึกยุทธวิธีและวิชาการ “

พังงา กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 ฝึกทบทวนก่อนออกปฎิบัติราชการ 10 วันของการฝึก รู้ลึกยุทธวิ…

Read More

จังหวัดสุโขทัย จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี และแผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปี 2568

จังหวัดสุโขทัย จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี และแผนพัฒนาจังหวัดส…

Read More

พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศ กำลังพลปฏิบัติงานแผนงาน ศปก.ทภ.3 และ ศป.ปส.ทภ.3 ประจำปี 2567

พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศ กำลังพลปฏิบัติงานแผนงาน ศปก.ทภ.3 และ…

Read More