ผบ.พล.ร.15 นำกำลังพลร่วมฝึกเดินทางไกล และการแข่งขันการยิงปืนพกด้วยกระสุนจริง

 ผบ.พล.ร.15 นำกำลังพลร่วมฝึกเดินทางไกล และการแข่งขันการยิงปืนพกด้วยกระสุนจริง เสริมสร้างสม…

Read More

โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช” จังหวัดพะเยา โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4

โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช” จังหวัดพะเยา โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กรมทหา…

Read More

🗣 รองแม่ทัพภาคที่ 4 ห่วงใยเยี่ยมติดตามการก่อสร้างฐานที่ตั้งของ นปพ. ยะลา 13 ให้มีความปลอดภัย พร้อมดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่

🗣 รองแม่ทัพภาคที่ 4 ห่วงใยเยี่ยมติดตามการก่อสร้างฐานที่ตั้งของ นปพ. ยะลา 13 ให้มีความปลอดภ…

Read More

📌กอ.รมน.ภ. 4 สน.ต้อนรับคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ จชต. พร้อมหารือแนวทางด้านความมั่นคงและการพัฒนาในทุกมิติ

📌กอ.รมน.ภ. 4 สน.ต้อนรับคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ จชต. พร้อมหารือแนวทาง…

Read More

🏷แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดกองบังคับการหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานี ปฏิบัติงานด้านการข่าวเชิงรุก ตอบสนองภารกิจตามนโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ส่วนหน้า 🏷

🏷แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดกองบังคับการหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานี ปฏิบัติงานด้าน…

Read More