กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ สนับสนุน มณฆลทหารบกที่ 310 พื้นที่ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ สน…

Read More

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ก่อสร้างระบบประปาภูเขา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค และบริโภค

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ก่อสร้างระบบประปาภูเขา เพื่อแก้ปัญหาการขาด…

Read More

จ พิษณุโลกโครงการมีแล้วแบ่งปัน”ตะกร้าปันสุข” .พล.พัฒนา 3 (มีคลิป)

จ พิษณุโลกโครงการมีแล้วแบ่งปัน”ตะกร้าปันสุข” .พล.พัฒนา 3 .เมื่อ 7 มิ.ย.64 พระครูปลัด วัชรั…

Read More

ธารน้ำใจ สนับสนุนโครงการมีแล้วแบ่งปัน”ตะกร้าปันสุข” ..พล.พัฒนา 3

ธารน้ำใจ สนับสนุนโครงการมีแล้วแบ่งปัน”ตะกร้าปันสุข” ..พล.พัฒนา 3   เมื่อ 4 มิ.ย.64 เว…

Read More