รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นผู้แทนสภากาชาดไทย นำถุงยังชีพพระราชทานส่งมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม พร้อมเร่งช่วยเหลือ ให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพเร็วที่สุด

รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นผู้แทนสภากาชาดไทย นำถุงยังชีพพระราชทานส่งมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท…

Read More

วปอ.มอบน้ำดื่ม 30,000 ขวด ผ่านศอ.บต. เพื่อส่งต่อ ความห่วงใยให้ ปชช. ที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ จชต.

วปอ.มอบน้ำดื่ม 30,000 ขวด ผ่านศอ.บต. เพื่อส่งต่อ ความห่วงใยให้ ปชช. ที่ประสบเหตุอุทกภัยในพ…

Read More

ศอ.บต. ลงพื้นที่มอบอาหารกล่องอย่างต่อเนื่อง ด้านผู้ได้รับผลกระทบฯ ต่างซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณฯ

ศอ.บต. ลงพื้นที่มอบอาหารกล่องอย่างต่อเนื่อง ด้านผู้ได้รับผลกระทบฯ ต่างซาบซึ้งในพระกรุณาธิค…

Read More

แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชน ที่ได้รับ…

Read More

เลขาธิการ ศอ.บต. ส่งมอบข้าวกล่อง จากโรงครัวพระราชทานฯ ให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

เลขาธิการ ศอ.บต. ส่งมอบข้าวกล่อง จากโรงครัวพระราชทานฯ ให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำ…

Read More