ศรีสะเกษ น้ำท่วมถนนนายอำเภอกันทรลักษ์เตือนประชาชนใช้เส้นทางอื่น ขณะที่ ผบ.ฉก.ทพ.23 จัดส่งเจ้าหน้าที่ทหารพรานไปอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือการจราจรในพื้นที่น้ำท่วมขัง

ศรีสะเกษ น้ำท่วมถนนนายอำเภอกันทรลักษ์เตือนประชาชนใช้เส้นทางอื่น ขณะที่ ผบ.ฉก.ทพ.23 จัดส่งเ…

Read More

ศรีสะเกษ น้ำท่วมตลาดขุนหาญ อ.เมืองน้ำซัดคอสะพานท่าเรือทรุดเร่งซ่อมขณะที่ปั้มน้ำมันนำกระสอบทรายกว่า 2 พันลูกมาเตรียมรับโนรู

ศรีสะเกษ น้ำท่วมตลาดขุนหาญ อ.เมืองน้ำซัดคอสะพานท่าเรือทรุดเร่งซ่อมขณะที่ปั้มน้ำมันนำกระสอบ…

Read More

พิษณุโลก กองบิน ๔๖ ช่วยเหลือประชาชน วางกระสอบทราย สร้างแนวคันกั้นน้ำ ในตลาดวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก กองบิน ๔๖ ช่วยเหลือประชาชน วางกระสอบทราย สร้างแนวคันกั้นน้ำ ในตลาดวังทอง อำเภอวัง…

Read More

พิษณุโลก ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพลพัฒนาที่ 3 ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.นครไทย จว.พ.ล.”

พิษณุโลก ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพลพัฒนาที่ 3 ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ประสบอุท…

Read More