ตรวจเยี่ยม พบปะและให้โอวาทกำลังพล นพค.33 เข้าชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ พื้นที่ “โคก หนอง นา บานาน่า โมเดล”

ตรวจเยี่ยม พบปะและให้โอวาทกำลังพล นพค.33 เข้าชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ พื้นที่ &#…

Read More

💢💢พช.สุโขทัย ระดมสรรพกำลัง ขับเคลื่อนโครงการ “โคก หนอง นา พช.”สุโขทัย อย่างต่อเนื่องติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานและวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรมฯ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet 💢💢

💢💢พช.สุโขทัย ระดมสรรพกำลัง ขับเคลื่อนโครงการ “โคก หนอง นา พช.”สุโขทัย อย่างต่อเนื่องติดตาม…

Read More

อำเภอแม่แจ่ม ร่วมกับ กฟผ. จัดงาน “มหกรรมคืนชีวิตให้แจ่ม” แสดงผลงานฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากอำเภอแม่แจ่ม ตามศาสตร์พระราชาฯ

อำเภอแม่แจ่ม ร่วมกับ กฟผ. จัดงาน “มหกรรมคืนชีวิตให้แจ่ม” แสดงผลงานฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากอำเภ…

Read More