กองพลทหารราบที่ 15 ครบรอบปีที่ 17 พร้อม “จงรักภักดี มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน”

กองพลทหารราบที่ 15 ครบรอบปีที่ 17 พร้อม “จงรักภักดี มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ เพื่อชาต…

Read More

พิษณุโลก ประชุมถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมรับมือน้ำป่าไหลหลาก น้ำเอ่อล้นตลิ่ง ดินถล่ม ในช่วงฤดูฝน

พิษณุโลก ประชุมถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมรับมือน้ำป่าไหลหลาก น้ำเอ่อล้นตลิ่ง ดินถล่ม ในช…

Read More

เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่ติดตามความเสียหายและเร่งช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประกอบการ และ พนักงาน ปั๊มน้ำมันบางจาก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี จากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด ระบุ เหตุในครั้งนี้ได้สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่

เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่ติดตามความเสียหายและเร่งช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประกอบการ และ พนักงา…

Read More

ศอ.บต. จัดทำ “ธนาคารสื่อสร้างสรรค์” เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กในพื้นที่จังหวัดขายแดนภาคใต้ พร้อมสอดแทรกความรู้ด้านภาษา คุณธรรม จริยธรรม ให้เด็กมีพื้นฐานด้านภาษาที่ดีและเติบโตอย่างมีคุณภาพ

ศอ.บต. จัดทำ “ธนาคารสื่อสร้างสรรค์” เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กในพื้นที่จังหวัดขายแดนภาคใต้ …

Read More

นายกเหล่ากาชาดจ.นราธิวาส มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี

นายกเหล่ากาชาดจ.นราธิวาส มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี เพื่อเฉลิ…

Read More