พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 ผนึกกำลังบูรณาการร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2566

พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 ผนึกกำลังบูรณาการร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2566

 


วันที่ 11 สิงหาคม 2566 พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 /รองผู้อำนวยการ จิตอาสาพระราชทานภาค 3 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2566


กองทัพภาคที่ 3 ผนึกกำลังบูรณาการร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำน่าน ฝั่งตรงข้ามตลาดไนท์บาซาร์ พิษณุโลก เริ่มต้นจากสะพานเอกาทศรถ ถึง สะพานสุพรรณกัลยา และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยรองแม่ทัพภาคที่ 3 เริ่มเดินทางตรวจเยี่ยมและร่วมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ บริเวณหน้าวัดพระขาวไชยสิทธิ์ (ม) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง และ มทร.ล้านนา พิษณุโลก หลังจากนั้นเดินทางไปยัง บริเวณหน้า VIEW POINT HOTEL ตรวจเยี่ยมและร่วมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ บริเวณหน้า


VEW POINT HOTEL และรับมอบน้ำดื่มจากหน่วยงานต่างๆ ต่อเนื่องไปยัง บริเวณหน้าร้านส้มตำหญิงหนองคาย โดยมีกองพลพัฒนาที่ 3 เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการสนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือในการทำความสะอาด เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2566 และเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีทัศนียภาพที่สวยงามทำให้เมืองพิษณุโลกเป็นเมืองน่าอยู่

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว พิษณุโลก

Related posts