สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 , 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ “หวันโลกเกมส์” ครั้งที่ 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 , 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ “หวันโลกเกมส์” ครั้งที่ 2


วันนี้ (19 มกราคม 2567 ) เวลา 09.00 น. ณ โดมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุโขทัย “หวันโลกเกมส์” ครั้งที่ 2 ระหว่างบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย


สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพร่างการแข็งแรงและเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุโขทัย กิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ฟุตบอล 7 คน วอลเลย์บอลทีมผสม เปตองทีมผู้บริหาร เปตองทีมบุคลากร และแชร์บอล

Related posts