ผู้ว่าฯ น่าน ยืนยันไม่ปิดถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน สรุปเวทีหารือร่วมกัน ไม่ลดจำนวนวันถนนคนเดิน ไม่ลดจำนวนขันโตก และเปิดพื้นที่ใหม่ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบมาขายร่วมกัน

ผู้ว่าฯ น่าน ยืนยันไม่ปิดถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน สรุปเวทีหารือร่วมกัน ไม่ลดจำนวนวันถนนคนเดิน ไม่ลดจำนวนขันโตก และเปิดพื้นที่ใหม่ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบมาขายร่วมกัน

 

   

ที่ห้องประชุมอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน จัดประชุม หารือทางออกร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบ และกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     

โดยนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า วันนี้ได้มีการหารือระหว่างผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบ และกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน ซึ่งการพูดคุยหารือเป็นไปด้วยดี ร่วมหาทางออกของปัญหาร่วมกัน โดยได้ข้อสรุปร่วมกัน 4 ข้อ ดังนี้ 1.ไม่มีการลดจำนวนวันถนนคนเดิน ยังคงวันเดิม ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ 2.ไม่มีการลดจำนวนขันโตก หรือลดพื้นที่เพื่อนั่งรับประทานอาหาร 3.การเพิ่มวันถนนคนเดินเป็นกรณีพิเศษ เสนอให้คณะทำงาน Cluster ร้านอาหาร ร่วมกันพิจารณาในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ยังให้คงวันเปิดถนนคนเดินพิเศษเฉพาะช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 4.มอบหมายให้เทศบาลเมืองน่าน เปิดพื้นที่ใหม่รองรับร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบ มาเปิดขายที่ถนนคนเดินด้วย

   

ด้านกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบ ยืนยันว่า มิได้มีความประสงค์ให้ปิดถนนคนเดินข่วงเมืองน่านแต่อย่างใด ทางกลุ่มเองได้ให้ความสำคัญกับถนนคนเดินเนื่องจากเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดน่านที่นักท่องเที่ยวสนใจ มาท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศอันสวยงามของสถานที่แห่งนี้ นอกจากนี้ทางกลุ่มฯ ต้องการร่วมหาทางออกในการแก้ไขปัญหากับทุกกลุ่ม ไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งแต่อย่างใด/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

Related posts