น่าน โรงพยาบาลน่านรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567

น่าน โรงพยาบาลน่านรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567

 

วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567
ณ จุดบริการตรวจโรคทั่วไป และคลินิกอายุรกรรม1โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน นายแพทย์วสันต์ แก้ววี
ผอ.โรงพยาบาลน่าน พร้อมด้วย นพ.กนก พิพัฒนเวช รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นพ.วีระ เอกอนันต์กุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หน.กลุ่มงานจิตเวช นพ.ศิริพงษ์ จงรักษ์ นายแพทย์ชำนาญการ แพทย์ประจำคลินิคฟ้าใส(คลินิคเลิกบุหรี่ รพ.น่าน)และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลน่าน ร่วมกันรณรงค์วันงดสูปบุหรีโลก ปี 2567 โดยมีประชาชนที่มารับบริการให้ความสนใจรับฟังการบรรยายและรณรงค์ จำนวนมาก
เนื่องจากองค์การอนามัยโลก เล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกเพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่หันมาลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ โดยคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2567 คือ “ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า” ข้อมูลผลสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2564 พบว่า ร้อยละ 30 เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนไทย อายุ 15-24 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่กำลังเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

บุหรี่ไฟฟ้า (Electric Cigarette หรือ E-Cigarette) คืออุปกรณ์นำส่งนิโคตินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Nicotine Delivery System, ENDS) ที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนบุหรี่จริงแต่ภายในบริเวณปากดูด (Mouth Piece) จะมีหลอดขนาดเล็ก (Cartridge) บรรจุน้ำยาที่มีนิโคตินหรือตลับเก็บน้ำยานิโคตินซึ่งผสมกับสารปรุงแต่งกลิ่น รสและสารต่างๆ ในระดับความเข้มข้นแตกต่างกันไป โดยน้ำยาดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนสภาพเป็นไอ (Vapour) ด้วยความร้อนจากตัวทำละออง (Automizer) ที่อยู่ส่วนกลางของบุหรี่ โดยอาศัยพลังงานจากแบตเตอรี่ (บริเวณตัวบุหรี่)ส่วนปลายมักจะมีไฟแอลอีดีแสดงสถานการณ์ทำงานและแจ้งเตือนระดับแบตเตอรี่ โดยแบตเตอรี่จะส่งพลังงานไปยังชุดความร้อนเพื่อระเหยสารนิโคตินให้กลายเป็นไอแล้วสูดเข้าสู่ร่างกาย

ปัจจุบันผู้ผลิตอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าได้มีการพัฒนารูปแบบจากเดิมซึ่งมีรูปร่างคล้ายบุหรี่ทั่วไป กระทั่งปัจจุบันได้พัฒนาเป็นบุหรี่ไร้ควัน (Vape) หรือบุหรี่ไฟฟ้าอีกรูปแบบหนึ่งที่เน้นการรับสารนิโคติน ซึ่งจ่ายไฟได้น้อย มีกลิ่นและควันที่น้อย ซึ่งแบ่งลักษณะการใช้งานเป็น 2 แบบคือระบบปิด (Closed System) หัว Tank ไม่สามารถเติมน้ำยาได้ เมื่อสูบหมดให้ทิ้งแล้วเปลี่ยนใหม่ และระบบเปิด (Open System) มีช่องให้เติมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าลงไปใหม่ได้ (Pod)โดยออกแบบให้ทันสมัย สวยงามเข้ากับสไตล์ของคนรุ่นใหม่ โดยบรรจุนิโคตินในตลับสำเร็จรูปขนาดกะทัดรัดคล้ายแฟลชไดรฟ์ สามารถชาร์จไฟกับคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้ความร้อนแบบไม่เผาไหม้ (Heat-not-burn) หรือไฟฟ้าชนิดแห้ง (Heated Tobacco Product, HTP)

ผลกระทบจากบุหรี่ไฟฟ้า
1. บุหรี่ไฟฟ้ามีพิษและอันตรายมากกว่าบุหรี่ธรรมคา มีไอความร้อนที่สูงมาก ไอละอองเกิดจากสารปรุงแต่งซึ่งมีสารอันตรายที่ส่งผลกระทบและทำลายสุขภาพของผู้สูบ
2. ผู้ที่อยู่รอบข้างแบบควันบุหรี่มือสองและมือสามได้ ด้วยไอความร้อนที่สูงสามารถทำลายเยื่อบุทางเดินหายใจและมีผลอย่างมากต่อการเกิดมะเร็งได้
3. ในบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีค่านิโคตินตั้งแต่ 0-18 มิลลิกรัมซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 5-9 เท่า ซึ่งผู้สูบจะได้รับปริมาณนิโคตินที่แตกต่างกัน ทำให้ผู้บริโภคไม่รู้ปริมาณนิโคตินที่ได้รับว่ามากน้อยเพียงใด สารนิโคตินจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสมองทำให้เกิดการเสพติดอย่างรุนแรงได้ง่ายขึ้น
4. เกิดปัญหาเกี่ยวกับความจำและความตั้งใจในการเรียนได้ ทั้งยังมีผลต่อจิตประสาททำให้วิตกกังวล ซึมเศร้า
5. ผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าจะมีแนวโน้มไปสู่ปัญหาอื่น เช่น การดื่มแอลกอฮอล์ การใช้สารเสพติดอื่นๆ ได้ง่ายอีกด้วย
6. บุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกทิ้งในพื้นที่สาธารณะจะกลายเป็นของเสียอันตรายนำไปสู่การระเบิดและอุบัติเหตุเพลิงไหม้ได้

การป้องกัน
จากปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าดังกล่าว ที่ประชุมจึงมีการพิจารณามาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย และมีมติเห็นชอบ 5 มาตรการ เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนไม่ให้ได้รับพิษภัยจากผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ ได้แก่
1. การพัฒนาและจัดการองค์ความรู้
2. การสร้างความตระหนัก/รับรู้โทษ พิษภัยบุหรี่ไฟฟ้า แก่เด็ก เยาวชน รวมถึงสาธารณชน
3. การเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า
4. การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกัน ควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า
5. การยืนยันนโยบายและมาตรการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า

การเข้ารับบริการเลิกบุหรี่ที่ รพ.น่าน
ผู้ป่วยและญาติ ที่ต้องการรับบริการเลิกบุหรี่ สามารถรับบริการได้ที่
1. คลินิกฟ้าใส ณ คลินิกอายุรกรรม 1 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น
2. กลุ่มงานสุขศึกษา ชั้น 5 อาคารสิริเวชรักษ์ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น

 

/ภาพข่าว/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน/วิสุทธิ์ ศรีเมือง /ชวนพิศ ยะวิญชาญ รายงาน

Related posts