พิพัฒน์ตั้งเป้าดึงแรงงานอิสระ 20 ล้านคน เข้าสู่ประกันสังคม ม.40 มุ่งดูแลคุณภาพชีวิตระยะยาว

พิพัฒน์ตั้งเป้าดึงแรงงานอิสระ 20 ล้านคน เข้าสู่ประกันสังคม ม.40 มุ่งดูแลคุณภาพชีวิตระยะยาว

 

นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์ โฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.รง. ต้องการให้แรงงานอิสระที่มีอยู่ประมาณ 20 ล้านคน มีหลักประกันทางสังคมและได้รับการดูแลสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับแรงงานในระบบ โดยเฉพาะการคุ้มครองประกันสังคมตามมาตรา 40 ซึ่งหากแรงงานอิสระสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะได้รับการคุ้มครองสูงสุดถึง 5 กรณี ทั้งกรณีการขาดรายได้จากการเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร โดยมีทางเลือกให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่ 1 ชำระเงินสมทบเพียงเดือนละ 70 บาท ทางเลือกที่ 2 ชำระเงินสมทบเดือนละ 100 บาท และทางเลือกที่ 3 ที่ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด ชำระเงินสมทบเดือนละ 300 บาท

โฆษกกระทรวงแรงงานกล่าวว่า ในปีนี้กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมจัดโครงการประกันสังคมทั่วไทย สู่แรงงานภาคอิสระ หมุนเวียนไปทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาค 4 ครั้ง และ กทม. 1 ครั้ง เพื่อนำความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองจากประกันสังคมมาตรา 40 ไปเผยแพร่ให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ และเชิญชวนให้กลุ่มคนเหล่านี้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 รวมทั้งเพื่อให้เครือข่ายประกันสังคมสามารถนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปประชาสัมพันธ์ให้แก่พี่น้องแรงงานอย่างทั่วถึง ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดไปแล้ว 4 ครั้ง คือ จ.พัทลุง จ.ร้อยเอ็ด จ.เพชรบุรี และ จ.อุทัยธานี โดยได้รับความสนใจจากประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นอย่างมาก และยังได้ความร่วมมือจากนายจ้างอย่างเช่นที่ จ.เพชรบุรี ร่วมส่งเงินสมทบมาตรา 40 ให้แก่ครอบครัวของลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการ 1 รายต่อ 1 สิทธิ ไปตลอดอายุการทำงานของลูกจ้าง ซึ่งครอบครัวจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามทางเลือกที่ 2 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับลูกจ้างและครอบครัว ถือเป็นมิติใหม่ของความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานและสถานประกอบการ

“วันนี้ท่านพิพัฒน์เร่งผลักดันเรื่องการดูแลแรงงานอิสระเป็นอย่างมาก ส่วนตนก็จะใช้กลไกของโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งกลุ่มอาชีพอิสระ เข้าไปเชื่อมโยงกับทางประกันสังคมเพื่อส่งเสริมให้แรงงานกลุ่มนี้เข้าสู่การเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ซึ่งจะช่วยคุ้มครองและดูแลสิทธิประโยชน์ในระยะยาวได้ นอกเหนือไปจากการสร้างอาชีพ สร้างสินค้าพรีเมียม และจัดหาตลาดแบบครบวงจร ปัจจุบันมีผู้ประกันตนมาตรา 40 ประมาณ 10.9 ล้านคน โดยกระทรวงแรงงานมีเป้าหมายเพิ่มจำนวนผู้ประกันตนกลุ่มนี้ให้ครอบคลุมแรงงานอิสระที่มีอยู่กว่า 20 ล้านคน ให้ได้มากที่สุด” นายภูมิพัฒน์กล่าว

Related posts