ศรีสะเกษ นอ.โพธิ์ศรีสุวรรณเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

ศรีสะเกษ นอ.โพธิ์ศรีสุวรรณเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านโซงเลง หมู่ที่ 5 ต.หนองม้า อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ /ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ได้รับความเมตตาจากท่านพระอธิการสมศักดิ์ ผาสุโก เจ้าอาวาสวัดบ้านโซงเลง ร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วย โดยมี พ.ต.อ.เสรี คงยืนยง ผกก.สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี ร.ต.อ.เสถียร พรมสุวรรณ นายก อบต.หนองม้า,นายอุทิศ พิทักษา สสอ.โพธิ์ศรีสุวรรณ,นายนิคม ชาลี ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ,นายเทวัญ จันทเขต ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ,นางสาวนงเยาว์ พรหมทา พัฒนาการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ,นายวีระยุทธ ศรีละพันธ์ ท้องถิ่นอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ,นายขวัญชัย พันธสีมา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโซงเลง,นางธีร์ธุตา บุญชู ผอ.ร.ร.บ้านโซงเลง,นายบุญส่ง ดวงพรม กำนันตำบลหนองม้า,ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองม้าและชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนตำรวจภูธรโพธิ์ศรีสุวรรณ มาให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ /ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ กล่าวว่า การจัดทำโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงหน่วยงาน (MOU ) ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดเข้ามาในหมู่บ้านโซงเลง โดยการร่วมมือร่วมแรงใจระหว่างเจ้าหน้าที่ ตร.และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนทุกคนของหมู่บ้านแห่งนี้ เพื่อให้ปัญหายาเสพหมดสิ้นไปจากเขต อ.โพธิ์ศรีสุวรรณให้จงได้////////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

Related posts