นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เฝ้ารับและส่งเสด็จผู้แทนพระองค์ (พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล)

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เฝ้ารับและส่งเสด็จผู้แทนพระองค์ (พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล)


วันที่ 4 มิถุนายน 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เฝ้ารับและส่งเสด็จผู้แทนพระองค์ (พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล) พร้อมเข้ารับประทานเข็ม “พุ่มเพชร” ณ ห้องประชุมราชสีหั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

Related posts