อำลาพ้นการดำรงตำแหน่ง ออท.สมาพันธรัฐฯ

อำลาพ้นการดำรงตำแหน่ง ออท.สมาพันธรัฐฯ

เมื่อ 8 มิ.ย.65 เวลา 14.00 น. พล.ต.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นผู้แทน ผอ.รมน.ภาค 4 ให้การต้อนรับ นางเฮเลเนอ บุดลีเกอร์ อาร์ทิเอดา ออท.สมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคาราวะเพื่อกล่าวอำลาพ้นการดำรงตำแหน่ง ออท.สมาพันธรัฐฯ ณ ห้องรับรอง กอ.รมน.ภาค 4 สน. ทั้งนี้ได้พูดคุยถึงพัฒนาการในการแก้ไขปัญหาในพื้น จชต. การบังคับใช้กฎหมายเท่าที่จำเป็นของเจ้าหน้าที่ความมั่นคง การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม การไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ และการพัฒนาพื้นที่ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในภาพรวม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Related posts