ศรีสะเกษ นายกส่งเสริมเครือข่ายท่องเที่ยวชูธงอยากให้ทุกสมาคมทำเพื่อส่วนรวมเหมือนนายกฯท่องเที่ยวภูเก็ตจัดทำยุทธศาสตร์ชาติเพื่อส่วนรวม

ศรีสะเกษ นายกส่งเสริมเครือข่ายท่องเที่ยวชูธงอยากให้ทุกสมาคมทำเพื่อส่วนรวมเหมือนนายกฯท่องเที่ยวภูเก็ตจัดทำยุทธศาสตร์ชาติเพื่อส่วนรวม

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ดร .กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ตนเพิ่งกลับจากการเดินทางไปร่วมงานรวมพลผู้นำองค์กรท่องเที่ยว ที่นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเป็นโต้โผใหญ่เชิญนายกฯท่องเที่ยว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วประเทศ รวมไปถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไปร่วมประชุมที่โรงแรม บียอนด์ รีสอร์ท กะตะ หาดกะตะ ตำบลกะรน จ.ภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 6-8 มิถุนาบน 2565 เพื่อ ระดมสมอง ร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ภายใต้โครงการ Thailand Tourism Congress 2022 โดยในวันเปิดงานมีนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เดินทางด้วยเครื่องบิน Embraer ของกองทัพบก

ดร.กัลยาณี กล่าวต่อไปว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์ยกระดับท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวคุณภาพที่ยั่งยืน ตามด้วย ผู้ว่าการททท . ผอ.จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาจารย์จาก ม.มหิดล ประธานผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพฯ,ประธานเจ้าหน้าที่บริหารVELA verse , ศ ดร มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด จาก ม.เชียงใหม่ ,รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม จาก ม.จุฬา ซึ่งเป็นนักวิชาการมีการระดมสมองเพื่อจัดทำ ”ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย” จากผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยผ่านตัวแทน สมาคมฯ , สทท.จากทั่วประเทศเพื่อกลั่นกรอง สรุปประเด็นปัญหา และแนวทางแก้ไขเพื่อจัดทำ white paper นำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ผ่านการกลั่นกรองจาก รมต.ท่องเที่ยวและกีฬาและคณะทำงาน เพื่อนำสู่การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดร.กัลยาณีกล่าวด้วยว่า มีจำนวน 6 ด้านที่ต้องมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตคือ -Thailand Digital Tourism Platform-Thailand Tourism Sustainable Roadmap-Thailand Inclusive Tourism By Social Innovation Roadmap-Tourism Regulatory Guillotines Roadmap-Thailand Medical & Wellness Tourism Competitive Strategies
-Thailand Gastronomy & Cultural Tourism Strategies ที่สำคัญ การรวมตัวกันครั้งสำคัญนี้ ทุกคนรู้สึกทึ่งและขอบคุณนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและคณะทำงานของสมาคมฯที่ตั้งใจทุมเท กำลังกายกำลังทรัพย์ อย่างไม่ได้คำนึงว่าจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายหลายล้านบาทจากการเชิญวิทยากรระดับประเทศมืออาชีพ ค่าที่พัก ห้องพักเดี่ยวให้ทุกคนที่มาร่วมงาน ชนิดที่ข้าราชการก็ไม่สามารถจัดให้ได้

ค่าอาหาร ค่ารถรับส่งสนามบินตลอดเวลา3 วัน ที่คนภูเก็ตร่วมกันสนับสนุนเพื่อความสำเร็จของงาน ทุกคนชื่นชมคนภูเก็ตที่เสียสละทำเพื่อประเทศโดยไม่ต้องมีตำแหน่งใหญ่โต แม้แต่วิธีการนำเสนอวัตถุประสงค์ของการจัดงานที่นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ก็ใช้เวลาไม่มากแต่ได้ใจความครอบคลุม ซึ่งได้รับความชื่นชมจากนายกรัฐมนตรี ทุกคนได้เห็นว่านายกรัฐมนตรีตอบทุกคำถามที่จับใจความได้จากการนำเสนออย่างอารมณ์ดี ที่นานๆจะมีคนช่วยประเทศโดยไม่ได้หวังประโยชน์ส่วนตน หลายคนที่นำเสนอในงานนี้ล้วนชื่นชอบชื่นชมนายกรัฐมนตรีที่กล้าตัดสินใจเปิดประเทศ และรับฟังเอกชนพร้อมให้การสนับสนุนทุกอย่างทำให้เศรษฐกิจท่องเที่ยวเดินหน้าต่อไปได้

ดร.กัลยาณี กล่าวต่อไปว่า นายกรัฐมนตรีเองก็ชื่นชมการมีวิสัยทัศน์ของผู้นำองค์กรท่องเที่ยวที่ช่วยคิดช่วยทำเพื่อบ้านเมือง แม้จะเป็นเพียงนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตแต่มีกระบวนการคิดทำการใหญ่ระดับประเทศเพื่อส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย งานนี้จึงสร้างความฮือฮาให้กับผู้มาร่วมงานทุกคน และมีการจับกลุ่มชื่นชมนายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ตและคณะกรรมการบริหารงานของสมาคมฯที่มีความสามารถจัดงานระดับประเทศ แบบทุ่มสุดตัว ทำเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ ร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยให้สามารถปรับตัวและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ หลายสมาคมบอกว่าจะกลับไปทำงานสมาคมท่องเที่ยวในจังหวัดของตนตามแบบอย่างของนายกสมาคมท่องเที่ยวภูเก็ต

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

 

 

Related posts