พิษณุโลก พิธีมอบบ้านภายใต้โครงการ ”ใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จะทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา ประจำปี 2565 “ 

พิษณุโลก พิธีมอบบ้านภายใต้โครงการ ”ใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จะทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา ประจำปี 2565 “ 

วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น. ณ บ้านเลขที่ 10/25 หมู่ที่ 7 บ้านแก่งจูงนาง ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง
นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธีมอบบ้านภายใต้โครงการ ”ใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จะทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา ประจำปี 2565 “ กิจกรรมสร้าง/ซ่อมแซมบ้านแก่ประชาชนที่ไม่มีที่อยู่อาศัย/ที่อยู่อาศัยชำรุดทรุดโทรม ในพื้นที่อำเภอวังทอง


โดยมีนายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอวังทอง ครูบาบุญล้อมหน่อแก้วโพธิญาณสวนพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ดำเนินการสร้างบ้านให้แก่ครอบครัว ด.ญ.ฐิตินันท์ ทองมั่น(น้องขวัญ) นักเรียนเรียนดี ที่มีฐานะยากจน มีบ้านอยู่อาศัยทรุดโทรมไม่เหมาะแก่การพักอยู่อาศัย ซึ่งได้รับความเมตตาจาก ครูบาบุญล้อม รับเป็นต้นบุญหลักในการก่อสร้าง”บ้านพระทำเฉลิมพระเกียรติ “ ซึ่งนับเป็นหลังที่ 25 ภายใต้ปารมีทานครูบาบุญล้อมหน่อแก้วโพธิญาณสวนพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่หน่วยป้องกันรักษาป่า พ.ล.1 สังกัด ส.บ.อ.11 กองร้อย อส.อ.ที่ 4 วังทองและทีมของผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นตำบลวังนกแอ่น มาสนับสนุนให้การช่วยเหลือในการก่อสร้างบ้านหลังดังกล่าวกับครูบาบุญล้อม

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts