สตูล รอง ผบ.ตร. ลงสตูลดูความคืบหน้าบุคคลชาวต่างด้าวคล้าย ชาวเมียรมา 59 คน ในค่ายพักพิงชั่วคราวตชด.436

สตูล รอง ผบ.ตร. ลงสตูลดูความคืบหน้าบุคคลชาวต่างด้าวคล้าย ชาวเมียรมา 59 คน ในค่ายพักพิงชั่วคราวตชด.436 ยังอยู่ในกระบวนการสอบสวน ล่ามระบุ อพยพออกจากบังกลาเทศต้องการไปประเทศมาเลเซีย เพื่อหาทางอยู่รอดมีงานทำ

วันนี้ 15 มิถุนายน 2565 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมาหลังจากที่พบบุคคลชาวต่างด้าวคล้ายชาวเมียรมา ทั้ง 59 คน อยู่บนเกาะและนำมาอยู่ค่ายพักพิงชั่วคราวที่ ตชด. 436 สตูล อ.เมือง จ.สตูล ผ่านมาจากการเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโดยทีมสหวิชาชีพ และทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบในคดีนี้ ด้าน พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศพดส.ตร. ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจาก ผบ.ตร./คณะกรรมการ ปกค. ได้เชิญ ผู้แทน UNHCR ผู้แทน IJM และ ผู้แทน STELLA MARIS THAILAND เป็นผู้สังเกตการณ์ ได้เดินทาง บิน ฮ .ด่วน มาติดตามความคืบหน้าและตรวจเยี่ยมชาวต่างด้าวคล้ายเมียนม่า ทั้ง 59 คน ที่ค่ายพักชั่วคราวที่ตชด.436 พร้อมมอบถุงยังชีพให้อีกด้วย


พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร กล่าวว่า ทั้งนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้ กรณีพบบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย ที่พบข้อบ่งชี้ที่คาดว่าจะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ขอให้ปฏิบัติตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism : NRM) เมื่อมีการจับกุมบุคคลต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ให้สืบสวนขยายผลไปยัง เครือข่าย ขบวนการที่ลักลอบนำคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยให้ตรวจสอบเส้นทางการเงิน ทางการสื่อสาร ให้พิจารณาว่าเข้าข่ายเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่ ระหว่างที่ผู้เสียหายอยู่ในขบวนการคัดแยก (Reflection Period) ให้ดำเนินการดูแลสุขอนามัยตลอดจนการรักษาพยาบาล โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อม ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพิ่มมาตรการป้องกัน

โดยเน้นการสกัดกั้นทั้งทางบก และทางทะเล โดยเน้น จุดล่อแหลม เส้นทางที่ใช้หลบหนีเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติ ที่ไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยให้ออกแผนการปฏิบัติแต่ละหน่วย กำชับเจ้าหน้าที่ข้าราชการตำรวจทุกฝ่ายไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการลักลอบขนคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก้ไขคำจัดความ “เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์”หมายถึง การนำพาบุคคลในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายคนเข้าเมือง อาจมีผลเกี่ยวข้องหรือนำไปสู่การค้ามนุษย์ เร่งประสานงาน UNHCR ในการตรวจสอบสถานะบุคคลต่างด้าว จำนวน 26 คน ที่มีบัตร UNHCR 7.ให้หน่วยที่รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการคัดแยกบุคคลต่างด้าวทั้ง 59 คน ให้ ศพดส.ตร


ทั้งนี้ ทีมข่าวได้พูดคุยกับล่าม เปิดเผยว่า เขาได้ออกจากแคมป์เพื่อมุ่งหน้าไปประเทศมาเลเซีย และไปไม่ถึง เพราะสภาพอากาศคลื่นลมที่ผ่านมา จึงถูกนำมาทิ้งไว้ในพื้นที่ทางทะเล เกาะของประเทศไทย บางคนต้องการไปปากีสถาน และ ประเทศมาเลเซีย เพราะมีญาติพี่น้องที่นั้น ซึ่งทุกคนมาจากแคมปฺบังกลาเทศ เพราะอยู่ที่นั่นไม่มีงานทำ และไม่อิสระ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการจะไประเทศมาเลเซีย และหากทางการไทยจะส่งเข้าไปที่ไหน เขาก็ยินดี

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล

Related posts