#สถิติจังหวัดสุโขทัย ร่วมการสัมนา Thailand 5G Summit 2022 “The 5G Leader in the Region”

#สถิติจังหวัดสุโขทัย ร่วมการสัมนา Thailand 5G Summit 2022 “The 5G Leader in the Region”

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ชั้น ๒๒โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร
พล.อ. ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาThailand 5G Summit 2022 “The 5G Leader in the Region”
โดยนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้กล่าวรายพร้อมด้วยนางอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยมีบริษัทผู้ให้บริการด้านการสื่อสารเข้าร่วมงานจำนวนมากการดำเนินการจัดสัมมนาครั้งนี้จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในการนี้ นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้มอบหมายให้ นายไชยพจน์ กัณหา สถิติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมสัมนาแทน..

 

Related posts