🚴🌳 ผู้ว่าฯ พิจิตร ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานสานสัมพันธไมตรีส่วนราชการและท้องถิ่น เยี่ยมบ้านผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ประสบปัญหาทางครัวเรือน พื้นที่ อ.สากเหล็ก

🚴🌳 ผู้ว่าฯ พิจิตร ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานสานสัมพันธไมตรีส่วนราชการและท้องถิ่น เยี่ยมบ้านผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ประสบปัญหาทางครัวเรือน พื้นที่ อ.สากเหล็ก


22 มิถุนายน 2565 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานสานสัมพันธไมตรีระหว่างส่วนราชการระดับจังหวัด ส่วนราชการระดับอำเภอ ท้องที่ และท้องถิ่น ในพื้นที่ ต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก เพื่อสร้างความรักความสามัคคีระหว่างส่วนราชการ สร้างความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ และสอดคล้องกับนโยบายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกวันพุธ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร


โอกาสนี้ ได้ปั่นจักรยานระยะทางรวม 3.2 กม. ไปเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางครัวเรือน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ยากจน มอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์ จำนวน 5รายในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลหนองหญ้าไทรได้แก่ น.ส.ปวีณา ศรีวิคำ อายุ 27 ปี บ้านเลขที่ 101 หมู่ 1 , น.ส.สายชล อ่อนจันทร์ อายุ 47 ปี บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 1 , นางสังวาล เถื่อนวงษ์ อายุ 67 ปี บ้านเลขที่ 42 หมู่ 2 , นางสมพร แก้วนาวี อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 22 หมู่ 2 และนางฉวี เรืองจุ้ย อายุ 82 ปี บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 2

ส.ปชส.พิจิตร .. ข่าว/ภาพ
22 มิ.ย. 65

Related posts