อบจ.พิษณุโลก เร่งขุดลอกวัชพืชแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-กักเก็บน้ำไว้ทำการเกษตรให้ประชาชนใน ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม

อบจ.พิษณุโลก เร่งขุดลอกวัชพืชแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-กักเก็บน้ำไว้ทำการเกษตรให้ประชาชนใน ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม

 


วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายชิตพล มั่นปาน นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้นำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืชที่บริเวณคลองธรรมชาติ หมู่ที่ 10 บ้านคลองตาล และบริเวณสายเลียบคลองน้ำขุ่น หมู่ที่ 2, 8 ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม โดยการประสานของ นายศิริโภชน์ ธเนศราภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอพรหมพิราม เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับ นายศรัณย์ ศรีภิรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม นายสุพจน์ หวาเกตุ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม นายอนุวัฒน์ อุ้ยเจริญ กำนันตำบลหนองแขม และนายพิพัฒน์พงษ์ ทองสุก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านคลองตาล ภายหลังได้รับการร้องขอจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเครื่องจักรกลมาช่วยดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืชเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เป็นผู้สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการดำเนินงานขุดลอกกำจัดวัชพืชในครั้งนี้


ซึ่งพบว่าปัจจุบันคลองดังกล่าวมีผักตบชวาและวัชพืชขึ้นกีดขวางทางน้ำอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อเข้าสู่ฤดูน้ำไหลหลากจึงไม่สามารถระบายน้ำได้ทันส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนในพื้นที่ได้รับความเสียหาย โดยในวันนี้เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้นำรถแบ็คโฮคอยาวดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืชภายในคลองดังกล่าวออกทั้งหมดพร้อมตบแต่งให้เรียบร้อย ซึ่งคลองธรรมชาติหมู่ที่ 10 บ้านคลองตาล มีความกว้าง 10 เมตร ยาว 1,250 เมตร และความลึก 2.50 เมตร และบริเวณสายเลียบคลองน้ำขุ่น หมู่ที่ 2, 8 มีความกว้าง 10.50 เมตร ยาว 3,350 เมตร และความลึก 3 เมตร เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยเปิดเส้นทางระบายน้ำให้ไหลได้สะดวกเพิ่มมากขึ้น ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังไร่นาของประชาชน และใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรซึ่งมีพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 2,000 ไร่ ท่ามกลางความความพึงพอใจของผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นเป็นอย่างมาก.


ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts