ผ้าป่าสามัคคี ศอ.บต.

ผ้าป่าสามัคคี ศอ.บต.

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.มอบหมายให้นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.มาทอดผ้าป่า,หล่อเทียนพรรษาและทำบุญอดีตเจ้าอาวาสวัดรังสิตาวาส(วัดสาเมาะ) ยิ่งมีความสุข ที่สุดที่เห็นพี่น้องชาวไทยมุสลิมได้มาช่วยเอาก๊วยจับมาช่วยเลี้ยงในงานทอดผ้าป่าด้วย คำว่าพหุวัฒนธรรมหลากหลายที่จับต้องได้เห็นแล้วสุขใจที่สุดปลาบปลี้มใจที่สุด ขอบพระคุณเรื่องราวดีๆครับ ขอให้มวลมิตรของผมได้รับอนิสงค์ จตุพรชัยมงคลที่ดีที่สุด มีแต่ความสุข ความเจริญ ทุกท่านเทอญ

Related posts