พิษณุโลก วัดบึงกระดาษ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ทุกท่าน ร่วมตักบาตร พระอุปคุตเที่ยงคืน (วันเป็งปุ๊ด)

พิษณุโลก วัดบึงกระดาษ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ทุกท่าน ร่วมตักบาตร พระอุปคุตเที่ยงคืน (วันเป็งปุ๊ด)

คืนวันอาสาฬหบูชา วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565วันพระใหญ่ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8กำหนดการ เวลา 23.00 น. เจริญบท ขอโชคลาภพระอุปคุต 108 จบ
เวลา เทียงคืน.09 นาที ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 99 รูปผู้ร่วมงานตักบาตร รับพระอุปคุตเหล็กน้ำพี้ ฟรี ติดต่อสอบถาม พระครู เกษม วาปี พิสัย
081 973 2012

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts