ศรีสะเกษ ยิ่งใหญ่งานเทศกาลข้าวโพดหวาน ทุเรียนภูเขาไฟและของดีศรีรัตนะ ประจำปี 2565

ศรีสะเกษ ยิ่งใหญ่งานเทศกาลข้าวโพดหวาน ทุเรียนภูเขาไฟและของดีศรีรัตนะ ประจำปี 2565

 

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรานงานว่า ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลข้าวโพดหวาน ทุเรียนภูเขาไฟ และของดีศรีรัตนะ ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอศรีรัตนะ เป็นผู้กล่าวรายงานและมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีรัตนะ ประชาชนชาวอำเภอศรีรัตนะ ร่วมเปิดงานเทศกาลข้าวโพดหวาน ทุเรียนภูเขาไฟและของดีศรีรัตนะ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนมาก

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อไปว่าภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการแห่ขบวนวัฒนธรรมท้องที่ท้องถิ่น ขบวนฟ้อนรำศรีรัตนะร่วมใจโดยนางรำจิตอาสา 400 คน การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาคและเอกชน การออกร้านจำหน่ายสินค้า ผลไม้ ข้าวโพดหวาน ทุเรียนภูเขาไฟ และผลผลิตทางการเกษตร การประกวดธิดาข้าวโพดหวาน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแข่งขันชกมวย การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬาเปตอง การแข่งขันกินข้าวโพดวิบาก การแข่งขเนส้มตำลีลา และการจัดซุ้มจุดเช็คอินและการจัดแสดงรถตกแต่งผลไม้

นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดนี้เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความสนใจในการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้ได้ตรงตามความต้องการของตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างผลผลิตโดยอาศัยตลาดนำการผลิต กระตุ้นให้เกิดการผลิต การตลาดหมุนเวียนอย่างครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของชุมชนและอำเภอให้ปรากฏแก่สายตาและความรับรู้ของมหาชน เป็นการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวอำเภอศรีรัตนะ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและของดีศรีรัตนะต่อไป


นายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอศรีรัตนะ กล่าวว่า อำเภอศรีรัตนะเป็นหนึ่งในอำเภอที่มีศักยภาพ ใน การผลิตข้าว,พืชสวน, พืชไร่, โดยเฉพาะข้าวโพดหวาน และทุเรียนภูเขาไฟ ซึ่งเป็นเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยมีผลผลิตออกสู่ตลาดตลอดปี สร้างเงิน สร้างงาน สร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้แก่อำเภอศรีรัตนะเป็นอย่างดี ชาวอำเภอศรีรัตนะทุกภาคส่วน จึงพร้อมใจกันจัดงานเทศกาลข้าวโพดหวาน ทุเรียนภูเขาไฟ และของดีศรีรัตนะประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2565 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลศรีรัตนะและองค์การบริหารส่วนตำบลละ 70,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 560,000 บาท ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสงเสริมให้เกษตรกรมีความสนใจปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้ได้ตรงตามความต้องการของตลาดกระตุ้นให้เกิดการผลิต และการตลาดหมุนเวียนอย่างครบวงจร เกิดการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้ปรากฏแก่สายตาและความรับรู้ของมหาชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

Related posts