เลขาธิการ ศอ.บต. นำทีมเยือนถิ่นต้นกำเนิดกาแฟดำถ้ำคอก อายุกว่า 300 ปี พร้อม..เตรียมหนุนสายพันธุ์โรบัสต้ายอดดำ สร้างอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นชายแดนใต้ เพื่อนำไปสู่ห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

เลขาธิการ ศอ.บต. นำทีมเยือนถิ่นต้นกำเนิดกาแฟดำถ้ำคอก อายุกว่า 300 ปี พร้อม..เตรียมหนุนสายพันธุ์โรบัสต้ายอดดำ สร้างอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นชายแดนใต้ เพื่อนำไปสู่ห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน


พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยนางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ถ้ำคอก ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อเยี่ยมชมต้นกาแฟโบราณสายพันธุ์โรบัสต้าที่ขึ้นอยู่ริมเชิงเขาบริเวณรอบๆถ้ำคอก ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าอายุกว่า 300 ปี ที่ในอดีตได้มีการเล่าต่อๆกันมาว่าเป็นสถานที่นั่งวิปัสนากรรมฐานของหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เมื่อครั้งเดินทางแสวงบุญธุดงค์ไปตามป่าเขาแนวชายแดนไทย – มาเลเซียสมัยกรุงศรีอยุธยา มีลักษณะเป็นเวิ้งถ้ำอยู่กลางภูเขาลูกหนึ่งเรียกว่าถ้ำคอก ทำให้มีการผูกโยงเรื่องราวถึงแหล่งกำเนิดกาแฟถ้ำคอกที่มีมาตั้งแต่ครั้งนั้น ถือเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของภาคใต้

จากนั้นเลขาธิการศอ.บต. ได้นำคณะฯ ไปเยี่ยมชมสวนกาแฟโรบัสต้าของนายจีรวัฒน์ นุ่นศรี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานรักบ้านเกิด ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ที่ใช้พื้นที่ 4 ไร่ ในการปลูกพันธุ์กาแฟพันธุ์โรบัสต้า กว่า 400 ต้น และเยี่ยมชมแปลงสาธิตที่ได้ใช้พื้นที่กว่า 3 ไร่ทดลองปลูกกาแฟสายพันธุ์ยอดดำผสมผสานกับพืชชนิดอื่น ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของตำบลเขาแดง

นายจีรวัฒน์ นุ่นศรี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานรักบ้านเกิด ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า การตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้เกิดจากความสนใจในการปลูกกาแฟของเกษตรกรในพื้นที่ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อต้องการอนุรักษ์พันธุ์กาแฟโรบัสต้าดั่งเดิมไว้ โดยนำต้นกล้าจากถ้ำคอกมาเพาะ และพัฒนาสายพันธุ์กาแฟอย่างต่อเนื่องจนมีผลผลิตและนำมาแปรรูปเป็นเครื่องดื่ม นอกจากนี้บริษัทคาเฟ่อเมซอนได้เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมด้านการตลาดให้ด้วย ทำให้กาแฟที่จากเดิมมีราคาต่ำ แต่ปัจจุบันราคาเพิ่มสูงขึ้นกว่าเท่าตัว และเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทคาเฟ่อเมซอนยังต้องการรับซื้อเมล็ดกาแฟเป็นจำนวนมาก ทำให้เกษตรกรมีความหวังและหันมาปลูกกาแฟกันเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ที่นี่ยังมีสายพันธุ์กาแฟโรบัสต้ายอดดำ ที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นในพื้นที่ เนื่องจากเป็นสายพันธุ์กาแฟที่ไม่เหมือนสายพันธุ์ทั่วไป ใบมีลักษณะสีดำออกม่วง ดอกมีสีขาวขอบม่วง ผลมีสีดำออกม่วง รสชาติหวานไม่เปรี้ยว มีความนุ่มละมุน เข้มข้นกว่ากาแฟชนิดอื่น อีกทั้งยังช่วยทำให้ระบบขับถ่ายดี จนทำให้ปัจจุบันกาแฟยอดดำได้รับความนิยมสำหรับคอกาแฟกันมากขึ้น

ด้านพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ถือเป็นอีก 1 หมุดหมายที่สำคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ภาครัฐรวมถึงส่วนราชการในพื้นที่จะส่งเสริมและผลักดันให้เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรม แบบครบวงจร เนื่องจากมีร่องรอยของประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีต อีกทั้งยังเป็นแหล่งต้นกำเนิดกาแฟที่มีอายุกว่า 300 ปี และมีเรื่องเล่ากันมาอย่างยาวนานด้วย นอกจากนี้ยังเป็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ต้องการส่งเสริมและอนุรักษ์พืชกาแฟไว้ให้เป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ ศอ.บต. จึงได้ร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริษัทคาเฟ่อเมซอน ตลอดจนวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ผลักดันและพัฒนาให้มีการขยายพันธุ์กาแฟโรบัสต้า รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกกาแฟกันเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังได้เตรียมนำเนื้อเยื่อไปเพาะไว้เพื่อขยายพันธุ์ต่อและกระจายให้กับเกษตรกรที่มีความสนใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำไปสู่การมีรายได้ในเชิงเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ในพื้นที่แห่งนี้ยังมีสายพันธุ์กาแฟโรบัสต้ายอดดำ ซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษ มีสารต่างๆชนิดที่ทำให้รสชาติกาแฟกลมกล่อมกว่าสายพันธุ์ทั่วไป จนปัจจุบันกลายเป็นที่ต้องการของนักดื่มกาแฟเป็นจำนวนมาก โดยศอ.บต.เองก็จะเตรียมนำเนื้อเยื่อสายพันธุ์ยอดดำนี้ไปขยายพันธุ์ต่อ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ให้เป็นพืชเศรษฐกิจเฉพาะถิ่นที่สามารถสร้างหลักประกันให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้ในภายภาคหน้าต่อไป

นอกจากนี้เลขาธิการ ศอ.บต. ยังได้นำคณะฯ ไปเยี่ยมชมวัดถ้ำตลอด ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านถ้ำตลอด หมู่ที่ 6 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีเอกลักษณ์ผสมผสานศิลปกรรมอยุธยาและศิลปะ พื้นถิ่นภาคใต้ ลักษณะคล้ายอุโมงค์ขนาดใหญ่ ผ่าผ่านทะลุออกไปอีกฟากหนึ่งของภูเขา ภายในประกอบด้วย ถ้ำทวดหยัง ถ้ำมหาอุด และถ้ำระฆัง หรือถ้ำคนถรรพ์ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าถ้ำค้างคาว มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ที่นับนับถือของคนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปกว่า 100 องค์ ตั้งเรียงราย และมีหินปูน หินงอก หินย้อยที่ส่องแสงระยิบระหยับตลอดแนวทางเดินอีกด้วย

Related posts