ศรีสะเกษ บริษัท พ.ศ.ช.ผลิตภัณฑ์อาหารร่วมกับ อบต.ไพรปล่อยปลาสู่น้ำปลูกป่าคืนต้นไม้ให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษามหาวชิราลงกรณ ปี 2565

ศรีสะเกษ บริษัท พ.ศ.ช.ผลิตภัณฑ์อาหารร่วมกับ อบต.ไพรปล่อยปลาสู่น้ำปลูกป่าคืนต้นไม้ให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษามหาวชิราลงกรณ ปี 2565

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหนองชำสะโหมง หมู่ที่ 7 ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ นายศดิศ ณิชกุล ปลัดอาวุโส ผู้แทนนายอำเภอขุนหาญ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ปล่อยปลาสู่น้ำ ปลูกป่าคืนต้นไม้ให้แผ่นดิน ประจำปี 2565 และโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ร่วมใจท้องถิ่นปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” โดยมี นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ นายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง ที่ปรึกษาบริษัท พ.ศ.ช.ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นายฉัตรนนท์ เกียรติสุรีย์กุล รอง อบต.ไพร ผกก.สภ.ไพร หัวหน้ากองจัดการโรงงาน4 ผอ.รพ.สต.ไพร ผอ.ร.ร. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะครู น.ร. ร.ร.ในพื้นที่ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวน 2,500 ต้น ล้อมรอบบริเวณหนองชำสะโหมง และปล่อยปลาลงสู่หนองชำสะโหมง

นายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง ที่ปรึกษาบริษัท พ.ศ.ช.ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้บริษัท พ.ศ.ช.ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้ร่วมกับ อบต.ไพร กำนัน ผญบ. ร.ร.และประชาชนชาว ต.ไพรทุกคน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้รวมถึงเป็นการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้ตระหนักและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิติประจำวันให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพื่อเพิ่มปริมาณพื้นที่ป่าไม้และสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีจำนวนที่มากขึ้นด้วย//////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

Related posts