พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตลอดจนพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตลอดจนพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.65
บก.ทท. (นทพ.)

โดย พ.อ. ยศศักดิ์ บรรเทา ผบ.นพค.33 สนภ.3 นทพ.

จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตลอดจนพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นพลังแห่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

โดยมี นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นอภ.แม่สอด จ.ตาก เป็นประธาน

ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อำเภอแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

 

Related posts