เลขาธิการ ศอ.บต. หารือที่ปรึกษารมต.คมนาคม มาเลเซีย เตรียมผลักดันสะพานคู่ขนาน ข้ามแม่น้ำโกลก (ไทย – มาเลเซีย) จ.นราธิวาส หวังยกระดับการค้าชายแดน และกระตุ้น การท่องเที่ยวในพื้นที่จชต.

เลขาธิการ ศอ.บต. หารือที่ปรึกษารมต.คมนาคม มาเลเซีย เตรียมผลักดันสะพานคู่ขนาน ข้ามแม่น้ำโกลก (ไทย – มาเลเซีย) จ.นราธิวาส หวังยกระดับการค้าชายแดน และกระตุ้น การท่องเที่ยวในพื้นที่จชต.

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้การต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีคมนาคม ของประเทศมาเลเซีย พร้อมคณะฯ ในโอกาสหารือ การพัฒนาศักยภาพด่านศุลกากรชายแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 ศอ.บต.

สำหรับการเดินทางของคณะได้หารือถึงประเด็นความคืบหน้าการพัฒนาศักยภาพด่านศุลกากรชายแดนไทย – มาเลเซีย อำเภอสุไหงโกลก อำเภอตากใบ และด่านบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลก (ไทย – มาเลเซีย) แห่งที่ 2 อำเภอสุไหงโกลก และที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ตลอดจนโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลก (ไทย – มาเลเซีย)
แห่งที่ 2 อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส – เมืองรันตูปันยัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ IMT – GT เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำอีก 1 สะพาน คู่ขนานกับสะพานเดิม โดยฝ่ายมาเลเซียรับผิดชอบออกแบบ รายละเอียด และที่อำเภอตากใบ ซึ่งมีแนวเส้นทางจุดเริ่มต้นที่สามแยกตากใบ


บ้านหัวถนน ซึ่งเป็นสามแยกจุดตัดของฝั่งประเทศไทย สิ้นสุดทางหลวงของประเทศมาเลเซีย มีระยะทาง 11 กิโลเมตร ออกแบบเป็นถนน 4 – 6 ช่อง ถนนบริเวณพื้นที่เกาะสะท้อนเป็นโครงสร้างสะพานยะดับมีสะพานข้ามแม่น้ำ 2 แห่ง คือ สะพานบางนรา และสะพานโกลก อาคารด่านศุลกากรรวมถึงตรวจคนเข้าเมืองอยู่จุดเดียว กับที่บริเวณเกาะสะท้อนเป็นอาคาระดับดิน

ในการนี้พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลก อำเภอสุไหงโกลก แห่งที่ 2 และที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้มีการดำเนินการเริ่มต้นมาอย่างยาวนาน ซึ่งล่าสุดในห้วงเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมาคณะทำงาน Working group ระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียได้มีการประชุมหารือร่วมกันถึงความก้าวหน้าหลายมิติ โดยมีข้อยุติและแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น ตามเป้าหมาย ที่รัฐบาลวางไว้ เชื่อว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนเฝ้ารอมาตลอดกว่า 10 ปี ขณะนี้ทางรัฐบาลไทยและมาเลเซียมีความตั้งใจที่จะเดินหน้าผลักดันให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและเร็วที่สุด เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในการขนส่งการค้าชายแดน และกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

อย่างไรก็ตามการหารือในครั้งนี้ทางรัฐบาลไทยโดยศอ.บต. จะรวบรวมข้อมูลและเตรียมความพร้อม ในการรายงานความคืบหน้าพร้อมหารือร่วมกันถึงการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว แก่รัฐมนตรีคมนาคม ของประเทศมาเลเซีย ที่คาดว่าจะมีกำหนดเดินทางมาเยือนพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในห้วงวันที่ 25 สิงหาคม 2565 นี้ อีกทั้งจะรายงานความคืบหน้าให้แก่พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่มีกำหนดเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในห้วงต้นเดือนกันยายน 2565 นี้ ด้วย

 

Related posts