พิษณุโลก โครงการ สืบสานวัฒนธรรมไทย จิตอาสาพิษณุโลกร่วมใจ เทิดไท้พระพันปีหลวง”

พิษณุโลก โครงการ สืบสานวัฒนธรรมไทย จิตอาสาพิษณุโลกร่วมใจ เทิดไท้พระพันปีหลวง”

🚁RL Phit’News—วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้ง เป็นประธานเปิดงานโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมไทย จิตอาสาพิษณุโลกร่วมใจ เทิดไท้พระพันปีหลวง” ภายใต้โครงการ 90 พระชนมพรรษา สายน้ำล้านนา เทิดไท้พระพันปีหลวง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเทิดไท้พระพันปีหลวง แบบมีชีวิต กิจกรรมการบวชป่า ณ สวนป่าจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ซึ่งดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง กิจกรรมจิตอาสาพิษณุโลกร่วมใจ พัฒนาคลองน้ำ ทาสีเครื่องหมายจราจร การแสดงนิทรรศการโครงการ U2T แสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และสืบสานวิถีชีวิตการทำนาข้าวและการทำนาข้าวแบบโยนกล้า ทั้งนี้ เพื่อรักษา แนวพระราชดำริ ต่อยอด ศาสตร์ของพระราชา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างงานสร้างอาชีพให้เกษตรกรกลุ่มเครือข่าย และเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป


งานประชาสัมพันธ์
มทร.ล้านนา พิษณุโลก
06 2995 5951
ปรีชา นุตจรัสรายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts