พิษณุโลก ผบ.มทบ.39 ส่งมอบบ้าน โครงการ”ทบ. ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ ปีมหามงคล

พิษณุโลก ผบ.มทบ.39 ส่งมอบบ้าน โครงการ”ทบ. ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ ปีมหามงคล

 


เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 1100 พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เป็นประธานส่งมอบบ้าน ให้กับ นางสาวกาญจนา มาไว อายุ 59 ปี บ้านเลขที่ 185/10 หมู่ที่ 7 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการ “ทบ.ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ ปีมหามงคล” ซึ่ง นางสาว กาญจนา ฯ เป็นผู้พิการทางจิตใจและการเคลื่อนไหว ที่พักอาศัยเดิมทรุดโทรม อาศัยอยู่กับ นางสาว น้ำเงิน มาไว (น้องสาว) อายุ 55 ปี ประกอบอาชีพค้าขาย แต่มีรายได้ที่ไม่แน่นอน จึงไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต นั้น


มณฑลทหารบกที่ 39 ได้จัดชุดช่างเข้าไปดำเนินการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ ให้กับครอบครัว นางสาว กาญนา ฯ โดย สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตจังหวัดพิษณุโลก ได้สนับสนุนงบประมาณ และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ใช้เวลาในการก่อสร้างรวม 20 วัน
พร้อมกันนี้ หน่วยได้มอบถุงยังชีพกองทัพบก, ข้าวสาร, พัดลม, รถวิลแชร์ และเงินบำรุงชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้ครอบครัว นางสาว กาญจนา ฯ มีความซาบซึ้งใจ ที่หน่วยงานทหารทหารและสมาคมให้ความสำคัญ ให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
มทบ.39 ทบ. ซ่อมบ้านทั่วไทยเทิดไท้ปีมหามงคล
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts