สงขลา: ปปช.พร้อมคณะ ลงพื้นที่..นักการเมืองคนดัง บุกรุกพื้นที่สาธารณะชายหาดนับ1000ไร่

สงขลา: ปปช.พร้อมคณะ ลงพื้นที่..นักการเมืองคนดัง บุกรุกพื้นที่สาธารณะชายหาดนับ1000ไร่

เมื่อวันที่26 สค.เวลาประมาณ10.00น. ที่หมู่3 ตำบนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นางสาวสุดใจ ไข่เสน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา โต๊ะอิหม่าประจำมัลยิส บ้านท่ายาง ศูนย์ดำธรรม ที่ดินอำเภอจะนะ กรมเจ้าท่า อำเภอจะนะ เทศบาลตำบลนาทับ นายกเทศมนตรีตำบลนาทับ พร้อมรองนายกฯ ผอ.กองช่าง เทศบาลตำบลนาทับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนและตัวแทนจากหมู่ที่ 3 บ้านท่ายาง นาทับ จะนะ สงขลา นับร้อยคน ได้เดินทางลงพื้นที่ บริเวณที่ดินสาธารณะชายทะเลหมูที่3 สืบเนื่องจากกรณี พบมีนักการเมืองคนดัง บุกรุกพื้นที่

ด้านนาย สมชาย. หวังหมัด ตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า กรณีที่ดินสาธารณะในตำบลนาทับถูกบุกรุกจากกลุ่มทุน ทางชุมชนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ การบุกรุกที่ดินสาธารณะ ว่า มีการออกเอกสารสิทธิ์ถูกต้องหรือไม่ รวมถึงที่ดินสาธารณะหลายร้อยไร่ถูกอ้างสิทธิ์เป็นที่ดินส่วนบุคคล การลงพื้นที่ของหน่วยงานราชการในวันนี้ นับเป็นกำลังใจให้ชาวบ้านเป็นอย่างดี หวังว่าความเป็นธรรมความถูกต้องจะเกิดขึ้นกรณีบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์ หน่วยงานราชการต้องทำความจริงให้ปรากฏ

ด้านนายสุไหลหมาน. โหดเส็น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาทับ ได้ยื่นหนังสือ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาหัวหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลาผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช.สงขลา โดยนางสาวสุดใจ ไข่เสน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา รับหนังสือ

เนื้อหาในหนังสือ “ขอให้ตรวจสอบและเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินรุกล้ำที่ดินสาธารณะประโยชน์บุโบบ้านท่ายาง หมูที่ 3 ตำบลนาทับ อำภอจะนะ จังหวัดลงขลา เนื่องด้วยกุโบร์บ้านท่ายาง หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลนาทับ อำภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นกุโบร์สำคัญมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนานกว่า 400 ปี เป็นที่ฝังศพบุคคลสำคัญในศาสนาอิสลาม (ดูลามะห์) นักรบนานๆขาติมากกว่า 20 ประเทศ

ทั้งจากประเทศอาหรับ เปร์เซีย เอเชีย ยุโรปและสามจังหวัดชายแคนใต้ ที่ได้มาทำสงครามระหว่างสยามกับปัตตานีในอดีต ประชาชนทั้งไทยพุทธและมุสลิมในเทศบาลตำบลนาทับใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับ

กล่าวคือในวันขึ้น 15 ค่ำเดือนของทุกปี เป็นวันทำบุญของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามและแรม 15 ค่ำเดือน 6 เป็นวันทำบุญของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของไทยพุทธและมุสลิมทุกคนในเทศบาลตำบลนาทับ รับรู้ร่วมกันว่าที่ดินกุโบร์แห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ 40 ไร่

ด้านทิศตะวันตกติดคลองนาทับ ด้านทิศตะวันออกติดทะเลอ่าวไทย แต่บัดนี้ได้ถูกนายทุนบุกรุกออกโฉนดเป็นของตนเอง คงเหลือที่ดินประมาณ 10 ไร่ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา/หัวหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา/ผู้อำนวยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดสงขลาหน่วยงานราชการอื่นๆ

โดยเรียกร้องให้ตรวจสอบที่ดินดังกล่าว หากพบว่ามีการบุกรุกจริงขอให้เพิกถอนเอกสารสิทธิที่ดิน และออกเอกสารเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนในเทศบาลตำบลนาทับต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพิ่มเติมพื้นที่สาธารณะที่นักการเมืองคนดัง บุกรุกอยู่ใน หมู่ที่3-4 ตำบลนาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา พื้นที่สาธารณะชายหาดหน้าหาดความกว้าง100กว่าเมตร ความยาวประมาณ7-8กิโล ครอบคลุมพื้นที่2หมู่บ้านภายหลังชาวบ้านเปิดเผยข้อมูล มีกลุ่มอิทธิพลแบกปืนข่มขู่ชาวบ้าน วันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น

#สื่อเถื่อนข่าว #นาทับ #สงขลา #บุกรุกชายหาด #บุกรุกที่ดินสาธารณะชายทะเล #ปปช

Related posts